Home / Tác Phẩm / Tác phẩm múa: “Vòng Quay Ngũ Hành”

Tác phẩm múa: “Vòng Quay Ngũ Hành”

Tác phẩm múa: ” Vòng Quay Ngũ Hành”

Biên đạo: Tạ Xuân Chiến
Âm nhạc: Mạnh Tiến
Biểu diễn: Trần Hồng Hảo

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …