Home / Tác Phẩm / Tác phẩm múa “Vô”

Tác phẩm múa “Vô”

Tác phẩm múa “Vô”
Biên đạo: Phạm Thế Chung, Nguyễn Duy Thành
Âm nhạc: J-buhhda ( Nguyễn Duy Thành)
Diễn Viên: Thế Chung – Thế Phương

Tác phẩm đạt huy chương bạc cuộc thi Tài năng trẻ biên đạo múa toàn quốc 2016.
Có tức thị không
Không tức thị có

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …