Home / Tác Phẩm / Tác phẩm múa: Lưng gùi cõng em

Tác phẩm múa: Lưng gùi cõng em

Tác phẩm múa: Lưng gùi cõng em
Biên đạo: Tạ Xuân Chiến
Âm nhạc: An Thuyên
Biểu diễn: Ma Ngọc Anh và Ngọc Quang – khóa 27/4 trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …