Home / Tác Phẩm / Tác phẩm múa “Dạ Cổ Hoài Lang”

Tác phẩm múa “Dạ Cổ Hoài Lang”

Tác phẩm múa “Dạ Cổ Hoài Lang”
Biên đạo: Lâm Thanh Thảo
Âm nhạc: Cao Văn Lầu
Biên tập âm nhạc: Mai Ngọc Hùng
Biểu Diễn: Thảo Mai, Ngọc Hoàng
Tác phẩm đạt Huy Chương Vàng trong cuộc thi ” Tài năng Biên đạo trẻ 2016″.

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …