Home / Tác Phẩm / Tác phẩm “Lời của Đất”

Tác phẩm “Lời của Đất”

Tác phẩm: “Lời của đất”
Tham gia Cuộc thi Biên đạo múa trẻ toàn quốc 2016

Biên đạo: Mai Anh
Âm nhạc : Mozart & Brain
Diễn viên: Quỳnh Chi, Khánh Vy, Minh Thư, Thanh Trúc , Yến Linh

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …