Home / Tác Phẩm / Cánh dơi – Trey McIntyre Project

Cánh dơi – Trey McIntyre Project

Tác phẩm Leatherwing Bat (Cánh dơi – theo tên một bài hát nổi tiếng của ban nhạc đồng quê huyền thoại Peter, Paul & Mary. Trình diễn vũ đoàn Trey McIntyre Project – đến từ Mỹ, trình diễn Tại Trung tâm nghệ thuật Âu Cơ (Hà Nội) tối 16-5-2012

Phần 1

Phần 2

Phần 3

Check Also

Tác phẩm múa: Hồn gió Việt

Tác phẩm múa Hồn gió Việt – là những câu chuyện, những cảm nhận khác nhau của …