Tin Tức Sự Kiện

Lực lượng tự vệ trường Cao đẳng Múa Việt Nam tham gia huấn luyện năm 2016

Đợt ra quân này, lực lượng tự vệ trường Cao đẳng Múa Việt Nam chia làm 02 Tiểu đội, mỗi Tiểu đội có 07 chiến sĩ do đồng chí Nguyễn Văn Bình phụ trách tham gia huấn luyện, thời gian 07 ngày từ 16/06/2016 đến hết ngày 23/06/2016. icoXem thêm

Nghiên cứu - Công nghệ

Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm Khoa Văn hóa năm 2016

Năm học này, Khoa Văn hóa – KTCB có 10 giảng viên đăng ký viết SKKN. Sau khi nghe các giảng viên báo cáo SKKN, các thành viên Hội đồng đã nhận xét, đánh giá nghiêm túc, khẩn trương, khoa học và chính xác. Kết luận cuối cùng là 100% các sáng kiến được Hội đồng nghiệm thu thông qua. icoXem thêm

Nghệ thuật múa

Nhu cầu phát triển và phương hướng bảo tồn múa dân gian dân tộc

Múa dân gian là hình thái múa phổ biến của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, do dân chúng sáng tạo và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Múa dân gian được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của từng cộng đồng và là cơ sở để phát triển các hình thái múa khác. icoXem thêm