Home / Tag Archives: đặt phòng Oriana Villa Đà Lạt

Tag Archives: đặt phòng Oriana Villa Đà Lạt

Oriana Villa Đà Lạt

Thương Đà Lạt vì mấy mùa hoa đẹp, lúc hoa tàn bạn đến vì ai? Tháng 10 đến Đà Lạt vì những cơn mưa bất chợt và một mùa hồng say trái, trĩu nặng và  chín vàng  còn treo lủng lẳng trên cây mát lạnh và ngọt lành. Nhưng chọn …

Read More »