Nghiên cứu khoa học

Tổng hợp đề tài NCKH cấp cơ sở

1

Tên đề tài

Các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý đào tạo tại trường Cao đẳng múa Việt Nam trong thời kỳ hội nhập

Năm thực hiện

2013

Tác giả

ThS.NSND Nguyễn Văn Quang

2

Tên đề tài

Múa Dân gian Thái và việc đào tạo Múa ở Việt Nam

Năm thực hiện

2013

Tác giả

ThS.NGƯT Nguyễn Thúy Nga

3

Tên đề tài

Rút gọn chương trình các môn học văn hóa hệ phổ thông cơ sở trong đào tạo liên thông của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Năm thực hiện

2013

Tác giả

ThS. Lê Thị Ánh Tuyết

4

Tên đề tài

Yếu tố khoa học của múa Cổ điển châu Âu trong đào tạo nghệ thuật Múa ở Việt Nam

Năm thực hiện

2013

Tác giả

ThS. Đào Phương Duy

5

Tên đề tài

Một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên đáp ứng nhu cầu nâng cấp lên Học viện giai đoạn 2014-1015

Năm thực hiện

2014

Tác giả

ThS. Cao Thị Hồng Minh

6

Tên đề tài

Nghiên cứu hoàn thiện tổ chức, hoạt động thư viện Trường CĐMVN

Năm thực hiện

2014

Tác giả

ThS. Nguyễn Xuân Trường

7

Tên đề tài

Phương pháp huấn luyện múa cho trẻ em giai đoạn tiền chuyên nghiệp

Năm thực hiện

2014

Tác giả

ThS.NSƯT Nguyễn Quỳnh Lan

8

Tên đề tài

Thực trạng và giải pháp cho công tác tuyển sinh ở Trường CĐMVN hiện nay

Năm thực hiện

2014

Tác giả

ThS. Hà Trung Thu

9

Tên đề tài

Khảo cứu, tiếp nhận múa Cổ điển Châu Âu trong đào tạo ngành biên đạo múa Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

Năm thực hiện

2015

Tác giả

ThS. Lê Hải Minh

10

Tên đề tài

Xây dựng các biện pháp nâng cao công tác quản lý nếp sống văn hoá cho HSSV ở Ký tức xá Trường Cao đẳng múa Việt Nam

Năm thực hiện

2015

Tác giả

ThS. Phạm Thanh Giang

11

Tên đề tài

Bảo tồn, phát triển hình thái múa tín ngưỡng trong nghi lễ cấp sắc của người Dao quần trắng ở Yên Sơn- Tuyên Quang

Năm thực hiện

2015

Tác giả

ThS. NGƯT Đỗ Thị Thu Hằng