Nghiên cứu khoa học

Tổng hợp đề tài NCKH cấp bộ

1

Tên đề tài

Di sản múa và vấn đề sáng tạo múa từ 1954 đến 2000 (Người Việt vùng đồng bằng Bắc Bộ)

Năm thực hiện

2002

Tác giả

Lê Bạch Hường (Chủ nhiệm)

GS.TSKH.NSƯT Lâm Tô Lộc

GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh

 

2

Tên đề tài

Tiêu chí tuyển chọn học sinh năng khiếu múa

Năm thực hiện

2007

Tác giả

NGND Trần Quốc Cường (Chủ nhiệm)

ThS.NGƯT Trịnh Quốc Minh

ThS.NGND Vũ Dương Dũng

NGƯT Vũ Minh Vĩ

 

3

Tên đề tài

Đào tạo nghệ thuật biểu diễn múa trong đời sống hiện nay

Năm thực hiện

2011

Tác giả

ThS.NGND Vũ Dương Dũng (Chủ nhiệm)

ThS.NGƯT Trịnh Quốc Minh

GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh

NGND Phùng Hồng Quỳ

ThS.NGƯT Phạm Thị Minh Khánh

ThS.NGƯT Nguyễn Thúy Nga

ThS Trần Ly Ly

4

Tên đề tài

Nghệ thuật múa truyền thống Khmer Nam Bộ

Năm thực hiện

2012

Tác giả

GS.TS.NSND Lê Ngọc Canh (Chủ nhiệm)

ThS.NGƯT Trịnh Quốc Minh

NSƯT Lâm Vĩnh Phương

NSƯT Kim Thịnh

NNC Ngô Khị

NS Thạch Siphon

5

Tên đề tài

Phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng

Năm thực hiện

2013-2015

Tác giả

ThS. NGND Vũ Dương Dũng (Chủ nhiệm)

ThS  Phạm Hùng Thoan

ThS.NGƯT Nguyễn Thúy Nga