Thông báo

Thông báo tuyển sinh du học nước ngoài trình độ Đại học - Năm 2018

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 6 năm 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DU HỌC NƯỚC NGOÀI

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC - NĂM 2018

      Căn cứ Công văn số 2181/BVHTTDL – ĐT ngày 07/06/2018 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tuyển sinh đi học đại học, thạc sĩ lĩnh vực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài năm 2018 theo đề án số: 1437/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ  về “Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực văn hóa nghệ thuật ở nước ngoài đến năm 2030”.

      Trường Cao đẳng Múa Việt Nam thông báo tuyển sinh 4 chỉ tiêu du học chuyên ngành Múa; trình độ đại học tại Hoa Kỳ năm 2018 theo đề án 1437, điều kiện dự tuyển như sau:

      Đối tượng: Nam, Nữ đã tốt nghiệp Trung cấp diễn viên Múa

                        Xếp loại tốt nghiệp: Giỏi

   Trình độ ngoại ngữ: Chứng chỉ trình độ B2 (bậc 4); hoặc IELTS 5.5 (có giá trị trong 2 năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ)                                                         

      Thời gian nộp hồ sơ: Đợt 1: Từ ngày 10/06/2018 đến 25/06/2018

                                         Đợt 2: Từ ngày 02/07/2018 đến 15/09/2018

      Thí sinh có nhu cầu dự tuyển đến nhận hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ tại: Phòng Đào tạo trường Cao đẳng Múa Việt Nam - Đường Hồ Tùng Mậu - Quận Cầu Giấy – Hà Nội.                         

                                                                                               TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

Các tin liên quan