Đào tạo

Thông báo Thời khóa biểu Lớp Cao đẳng Biên đạo múa

THỜI KHÓA BIỂU HỌC

LỚP CAO ĐẲNG BIÊN ĐẠO MÚA CHÍNH QUY KHÓA 3

 

 

1. Giáo viên chủ nhiệm:  Lê Hải Minh                                                ĐT: 0903317538

2. Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thiên Hương                                            ĐT: 0944422868

3. Địa điểm phòng học: Sàn 4 nhà A (Chuyên môn) + Phòng học 7 (Văn hoá) + Phòng học 8 (Âm nhạc)

 Thực hiện từ ngày 07/11/2016 đến ngày 20/01/2017

             Nghỉ tết từ 22/1/2017 đến hết ngày 05/02/2017

 

 

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

Thứ 6

Thứ 7

08h00 – 11h45

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Pha

0936719559

Phòng học 2

(5t)

8h30-11h30

Những NLCB của CNMLN

Cao T.Phương Nhung

0977749339

(4t)

Tiếng Anh

Nguyễn Thị Pha

0936719559

Phòng học 2

(5t)

8h30-11h30

Những NLCB của CNMLN

Cao T.Phương Nhung

0977749339

(4t)

Tin học đại cương

Trần Hải Yến

(5t)

 

7h30 – 11h30

Lý thuyết âm nhạc

Đoàn Thanh Vân

0988419588

(5t)

13h00 – 16h10’

13h30 – 16h40’

Múa DGDT 1

Trương T.Ngọc Bích

ĐĐ: Nguyễn T.Kim Hoa

(4t)

13h00 – 14h30’

Lịch sử Nghệ thuật Múa

Lê Hải Minh

(2t)

Múa CĐCÂ 1

Lê Hải Minh

ĐĐ: Trần Thanh Tuấn

(4t)

Múa DGDT 1

Trương Thị Ngọc Bích

ĐĐ: Nguyễn T.Kim Hoa

(4t)

Múa CĐCÂ 1

Lê Hải Minh

ĐĐ: Trần Thanh Tuấn

(4t)

 

14h40’ – 16h55’

Đương đại 1

Bùi Tuấn Anh

(3t)

 

 

THỜI KHÓA BIỂU HỌC

LỚP CAO ĐẲNG BIÊN ĐẠO MÚA CHÍNH QUY KHÓA 2

 

 

1. Giáo viên chủ nhiệm:  Lê Hoàng Phi Long                                        ĐT: 0979501155

2. Lớp trưởng: Tống Mai Len                                            ĐT: 0938297475

3. Địa điểm phòng học: Sàn 1 nhà A 

 Thực hiện từ ngày 07/11/2016 đến ngày 20/01/2017

             Nghỉ tết từ 22/1/2017 đến hết ngày 05/02/2017

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

Thứ 6

Thứ 7

08h30-11h30

 

 

 

 

 

Cổ điển Việt Nam

Lê Thị Minh Nguyệt

0913372033

ĐĐ: Lữ Thế Quân

(4t)

13h00 – 16h10

Từ 14h00-17h00

Kết cấu Múa

DGDT 2

Lê Hoàng Phi Long

(4t)

Nghệ thuật hoá trang

C.Thuỳ

0986816886

Phòng học 8

 (4t)

Từ 14h00-17h00

Nghệ thuật

Biên đạo Múa 2

Lê Hoàng Phi Long

(4t)

Kết cấu

Múa CĐCÂ 2

Lê Hải Minh

0903317538

(4t)

Đương đại 3

Bùi Tuấn Anh

0984184777

 (4t)