Thông báo

Thông báo Lịch thi vòng sơ khảo cuộc thi tiếng hát HSSV lần thứ IV - 2016

 

 

 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

BAN TỔ CHỨC

CUỘC THI TIẾNG HÁT HỌC SINH-SINH VIÊN

–––––––––––––––

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

––––––––––––––––––––

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2016

VÒNG SƠ KHẢO

CUỘC THI TIẾNG HÁT HỌC SINH, SINH VIÊN LẦN THỨ IV-2016

 

Thời gian: 19h00’

Ngày       : 28/10/2016 - Sân khấu B

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TÊN BÀI HÁT

1

Tống Mai Len

K2 BĐM

Trên đỉnh phù vân

2

Lê Khánh Ly

K3 DT NN

Bánh trôi nước

3

Quách Ngọc ánh

K4 DT Nữ B

Nét đẹp Á Đông

4

Hà Thu Hằng

K5 DT Nữ A

Tình yêu màu nắng

5

Trần Thị Phương Anh

TC K3/2

Hà Nội đêm buồn

6

Trần Khánh Ly

K3 BĐM

Vết mưa

7

Nguyễn Huyền Thương

K4 DT Nữ A

Son

8

Trần Hoàng Vân Thi

K2 DT Nữ A

L/K Kỷ niệm mái trường

9

Trần Ngọc Minh

Lò Trung Đức

K5 DT Nam

Xinh tươi Việt Nam

10

Vũ Minh Hiếu

K4 DT Nam

Mẹ tôi

11

Trần Quốc Thái

K3 DT Nam

Vinh quy bái tổ

12

Nguyễn Diệu Ngân

Võ Lê Hiền Nhi

K5 DT Nữ A

Hà Nội mười hai mùa hoa

13

Phan Hồng Ngọc

K3 DT Nữ B

Giọt sương bay lên

14

Nguyễn Thị Thiên Hương

K3 BĐM

Một lòng đợi bạn

15

Bùi Thị Phương Thảo

TC K4/2

Con cò

16

Bùi Thị Khánh Ninh

K4 DT Nữ A

Việt Nam trong tôi là

17

Võ Quang Vinh

K5 DT Nam

Lá cờ

18

Quàng Văn Việt

K4DT Nam B

Người về thăm quê

19

Nguyễn Thạch Thảo

Đỗ Thị Hoàng Yến

K5 DT Nữ B

Con yêu mẹ

20

Nguyễn Châm Anh

Lê Thị Hà

K2 DT Nữ B

Chia tay tuổi học trò

21

Trần Thị Phương Thảo

K4 DT Nữ B

Cô gái Pa cô

22

Nguyễn Thế Mạnh

K3 BĐM

Lời ru tôi

23

Nguyễn Thị Như Quỳnh

K5 DT Nữ A

Việt Nam trong tôi là

24

Ngụy Thị Hằng Huyền

Nguyễn Tuyết Dung

K3 DT Nữ A

Cô tấm ngày nay

 

Thời gian: 19h00’

Ngày       : 29/10/2016 - Sân khấu B

 

TT

HỌ VÀ TÊN

LỚP

TÊN BÀI HÁT

1

Nguyễn Hoàng Ngọc

Hoàng Phạm Hải Yến

K 39/6

Tạm Biệt

2

Lại Mai Anh

K40/6

Gặp Mẹ Trong Mơ

3

Trịnh Khánh Linh

Nguyễn Thu Đồng

K5 KM Nữ A

Đất Nước Lời Ru

4

Nguyễn Ngọc Huy

K40/6

Dòng Máu Lạc Hồng

5

Nguyễn Lê Bảo Anh

K4 KM Nữ A

Dâng Người Câu Ví Làng Sen

6

Nguyễn Trang Linh

K3 KM Nữ

Vươn Cao Việt Nam

7

Đỗ Minh Anh

K1 KM

Hà Nội Niềm Tin Và Hy Vọng

8

Nguyễn Thị Trà My

K40/6

Con Yêu Mẹ

9

Bùi Ngân Anh

K4 KM Nữ B

Son

10

Bùi Minh Châu

Trương Thùy Linh

K5 KM NN

Quê Tôi

11

Trần Đăng Hà Thanh

K2 KM Nam

Giấc Mơ Trưa

12

Lê Thùy Chi

K4 KM Nữ A

Bài Học Đầu Tiên

13

Tam Ca: Trần Quế Anh

Trần Quốc Huy

Trần Đoàn Hương Giang

K4 KM Nam Nữ

L/K Quê Hương Việt Nam, Cha, Dòng Thời Gian, Bống Bống Bang Bang

14

Nguyễn Cẩm Tú

Việt Thu Trà

K2 KM

Chị Tôi

15

Nguyễn Hà Anh

K40/6

Tình Mẹ

16

Nguyễn Hiền Phương Anh

K3 KM NN

Giấc Mơ Thần Tiên

17

Nguyễn Đức Khang

K2 KM Nam

Bèo Dạt Mây Trôi

18

Tam Ca

K40/6

Xinh Tươi Việt Nam

 

 

Các tin liên quan