Đào tạo

Thời khóa biểu học chuyển đổi lớp CĐ Biên đạo múa chính quy K3

 

 

 

1. Giáo viên chủ nhiệm:  Lê Hoàng Phi Long                  ĐT: 0979501155

           2. Lớp trưởng: Nguyễn Thị Thiên Hương                        ĐT:  01673837789

 

Thực hiện từ ngày 01/8/2016 đến ngày 07/11/2016

 

Thời gian

Thứ 2

Thứ 3

Thứ 4

Thứ  5

Thứ 6

Thứ bẩy

13h00 – 14h30

Từ 13h00-17h00

Lý thuyết âm nhạc

Phạm Thanh Huyền

Phòng học 8

(5t)

Múa DGDT Trương Thị Ngọc Bích

ĐĐ: Lê Văn Nam

Sàn 2  (nhà A)

Múa DGDT

Trương Thị Ngọc Bích

ĐĐ: Lê Văn Nam

Sàn 2  (nhà A)

Từ 13h00-15h15

Múa CĐCÂ

Lê Hải Minh

ĐĐ: Trần Thanh Tuấn

Sàn 2  (nhà A)

Múa CĐCÂ

Lê Hải Minh

ĐĐ: Trần Thanh Tuấn

Sàn 2  (nhà A)

Từ 13h00-17h00

Đương đại

Bùi Tuấn Anh

Sàn 2  (nhà A)

(5t)

14h40 – 16h55

Đương đại

Múa CĐCÂ

Từ 15h25-17h40

Múa DGDT

Đương đại

Bùi Tuấn Anh

Lê Hải Minh

Trương Thị Ngọc Bích

Bùi Tuấn Anh

Sàn 2  (nhà A)

ĐĐ: Trần Thanh Tuấn

ĐĐ: Lê Văn Nam

Sàn 2  (nhà A)

 

 

Sàn 2  (nhà A)

Sàn 2  (nhà A)