Tin Tức Sự Kiện

Thẩm định đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam

      Ngày 17 tháng 3 năm 2018, tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, Hội đồng thẩm định đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam đã tổ chức thẩm định thực tế đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

      Tham gia hội đồng thẩm định có đại diện các Vụ của Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo; trong đó ông Phạm Xuân Hậu, Phó Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ Giáo dục – Đào tạo làm Phó Chủ tịch hội đồng. Trong buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường đã trình bày đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam trên cơ sở Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Sau đó, các thành viên trong hội đồng đã đi thăm quan, khảo sát cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của Trường Cao Múa Việt Nam.

       Qua kiểm tra thực tế và nghe đồng chí hiệu trưởng trình bày đề án, các thành viên hội đồng đã chất vấn để làm rõ hơn những vấn đề liên quan đến điều kiện thành lập và nội dung Đề án thành lập Học viện Múa Việt Nam. Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu và các thành viên, Phó Chủ tịch hội đồng thẩm định đề án - đồng chí Phạm Xuân Hậu đã kết luận:

       1. Về điều kiện thành lập Học viện Múa Việt Nam

       Các điều kiện thành lập Học viện Múa Việt Nam chưa đáp ứng theo quy định tại Nghị định 46/2017/NĐ-CP ngày 21/4/2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Tuy nhiên, việc thành lập Học viện Múa Việt Nam với các điều kiện đặc thù đã được Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo trong các văn bản số 154/TB-VPCP ngày 23/3/2017 của Văn phòng Chính phủ; Thông báo Kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam theo văn bản số 436/TB-VPCP ngày 15/9/2017 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 1986/TTg-KGVX ngày 25/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương thành lập Học viện Múa Việt Nam.

      Vì vậy, Hội đồng thống nhất đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam theo các điều kiện đặc thù như trên.

      2. Việc thành lập Học viện Múa Việt Nam là cần thiết phù hợp với thực trạng và dự báo về tình hình phát triển kinh tế - xã hội; thực trạng và dự báo về nhu cầu nguồn nhân lực ngành múa trình độ đại học và sau đại học.

      3. Tổ chức bộ máy quản lý và đội ngũ giảng viên phù hợp với lộ trình mở ngành và quy mô tuyển sinh; ngành nghề và quy mô đào tạo khá phù hợp.

      4. Các giải pháp thực hiện đề án khá đồng bộ; các nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy, nhân sự; giải pháp xây dựng cơ sở vật chất - kỹ thuật; giải pháp tài chính; các bước triển khai đề án là khá phù hợp.

      Hội đồng nhất trí 100% (9/9) đồng ý đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định thành lập Học viện Múa Việt Nam sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam hoàn chỉnh hồ sơ thành lập Học viện Múa Việt Nam và có ý kiến bằng văn bản của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

      Có thể khẳng định rằng đến giai đoạn này, công tác chuẩn bị cho việc thành lập Học viện Múa Việt Nam đã hoàn thiện. Buổi thẩm định Đề án cũng đã đạt được sự thống nhất, đồng thuận chung của các thành viên Hội đồng trong việc hướng tới xây dựng một môi trường đào tạo chuyên nghiệp về nghệ thuật Múa tại Việt Nam./.

Trần Hải Yến

Các tin liên quan