Tin Tức Sự Kiện

Tập huấn sử dụng phần mềm tác nghiệp của Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

        Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tin học hóa lĩnh vực đào tạo Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Vụ đào tạo triển khai xây dựng phần mềm tác nghiệp nhằm triển khai giao dịch điện tử giữa vụ đào tạo và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

          Để đưa phần mềm tác nghiệp trong công tác quản lý đào tạo đi vào sử dụng và phát huy hiệu quả. Ngày 15 và 16/09/2017 Vụ đào tạo – Bộ VHTT&DL đã tổ chức lớp tập huấn sử dụng phần mềm tác nghiệp tại Khách sạn Hải Âu - Khu 2 - Đồ Sơn - Thành phố Hải Phòng. Tới dự lớp tập huấn có lãnh đạo Vụ Đào tạo và các cán bộ và chuyên viên các phòng đào tạo của 12 trường trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

          Thông qua lớp tập huấn các cán bộ và chuyên viên phòng đào tạo của các cơ sở đào tạo được trang bị các kỹ năng cơ bản và thống nhất trong sử dụng phần mềm tác nghiệp trong giao dịch văn bản và thống kê số liệu liên quan đến công tác quản lý đào tạo giữa vụ đào tạo và các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ. Phần mềm tác nghiệp được triển khai thử nghiệm giữa Vụ Đào tạo và các cơ sở đào tạo trong tháng 10/2017 và sẽ chính thức triển khai thực hiện từ 01/11/2017.

                                                                            ThS. Nguyễn Việt Hà 

Các tin liên quan