Tin Tức Sự Kiện

Tập huấn lớp Bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ công tác quản lý học sinh, sinh viên của Vụ Đào tạo - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

   Sáng ngày 25/9/2017, Tại TP Cần Thơ, Vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã khai mạc lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc.

   Dự lễ khai mạc có PGS.TS.Lê Anh Tuấn, Phó Vụ trưởng Vụ Đào tạo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng, NGND, TS. Nguyễn Thiện Minh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ThS. Bùi Văn Linh, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Bộ Giáo dục và Đào tạo; TS. Nguyễn Chí Trường, Vụ trưởng Vụ Công tác học sinh, sinh viên, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; ThS. Nguyễn Minh Thơ, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ, các báo cáo viên, cùng 100 học viên đến từ các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc. Trường CĐ Múa Việt Nam cử ThS Nguyễn Xuân Trường – Trưởng phòng Công tác Học sinh, sinh viên tham dự lớp tập huấn.

   Xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác quản lý và giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên là hết sức cần thiết. Ngày 18/7/2017, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 2790/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức lớp “Tập huấn bồi dưỡng nâng cao kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên cho đội ngũ giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc”. Đây cũng là hoạt động nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 410/QĐ-BGDĐT ngày 04/02/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2016-2020".

   Mục đích của lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác quản lý học sinh, sinh viên trong giai đoạn hiện nay. Phổ biến, hướng dẫn, tập huấn các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội về công tác quản lý học sinh, sinh viên. Tăng cường giáo dục quốc phòng và an ninh cho học sinh, sinh viên trong tình hình hiện nay. Tăng cường, đẩy mạnh sự phối hợp hoạt động của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh trong công tác quản lý học sinh, sinh viên tại các cơ sở đào tạo. Triển khai Kế hoạch hành động nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho học sinh, sinh viên các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2016-2020. Đồng thời, đây cũng là cơ hội để các giảng viên, giáo viên các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc gặp gỡ, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác quản lý học sinh, sinh viên.

                                                                      ThS Nguyễn Xuân Trường

Các tin liên quan