Tin Tức Sự Kiện

Tập huấn Kiểm định chất lượng giáo dục

    Trong những năm gần đây, chất lượng giáo dục là một vấn đề luôn được xã hội quan tâm và khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của nó đối với sự nghiệp phát triển đất nước nói chung, sự nghiệp phát triển nền giáo dục Việt Nam hiện nay nói riêng. Bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục là một giải pháp quản lý chất lượng nhằm đưa ra những kết quả tin cậy bằng cách kiểm soát các điều kiện, quá trình tổ chức giáo dục thông qua những tiêu chuẩn, tiêu chí, chỉ số ở các lĩnh vực cơ bản của hệ thống giáo dục cho mỗi cơ sở đào tạo không ngừng hoàn thiện về mặt chất lượng.

     Thực hiện Quyết định số 3862/QĐ-BVHTTDL ngày 18/10 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc mở lớp tập huấn “Bồi dưỡng kiến thức chuyên môn nghiệp về công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch toàn quốc”. Với mục đích nhằm trang bị cho những kiến thức chuyên môn nghiệp vụ về công tác đảm bảo chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục cho đội ngũ cán bộ đào tạo tại các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và du lịch. Nâng cao nhận thức, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong công tác bảo đảm chất lượng và tự đánh giá chất lượng giáo dục giữa các cơ sở đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch trên toàn quốc.

    Từ ngày 2/11/2017 đến ngày 8/11/2017 tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên đã diễn ra lớp tập huấn về công tác này. Báo cáo viên của lớp học là các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia đầu ngành về lĩnh vực bảo đảm chất lượng giáo dục và tự đánh giá chất lượng giáo dục thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Lao động Thương binh và Xã hội (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp); các cơ sở đào tạo đã đạt chất lượng kiểm định giáo dục.

    Thông qua chương trình tập huấn với các chuyên đề của nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kiểm định chất lượng, việc triển khai để xây dựng và phát triển công tác kiểm định chất lượng giáo dục trong mỗi nhà trường cần phải có lộ trình tiến hành như sau:

1. Nâng cao nhận thức của cán bộ, giáo viên, nhân viên và HSSV trong toàn trường về tầm quan trọng của công tác tự kiểm định các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục nghề nghiệp của nhà trường.

2. Xây dựng và phát triển văn hóa chất lượng trong nhà tường.

3. Tổ chức các hoạt động đảm bảo chất lượng phù hợp với các mục tiêu của nhà trường.

4. Xây dựng chiến lược không ngừng nâng cao chất lượng toàn diện.

5. Không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ giảng viên.

6. Xây dựng, thực hiện và duy trì tốt các tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng đã đạt được, đồng thời khắc phục những tiêu chí, tiêu chuẩn chưa đạt, qua đó giúp nhà trường hoạch định chiến lược phát triển các nguồn lực trong từng giai đoạn, tiến tới xây dựng trường vững mạnh toàn diện, khẳng định uy tín và thương hiệu nhà trường. 

    Trong thời gian từ nay đến hết 2020 để khẳng định công tác đảm bảo chất lượng giáo dục, đây là giải pháp quan trọng nhất cho việc nâng cao chất lượng giáo dục. Là một trong những tiêu chí quan trọng cho phân tầng, xếp hạng, công nhận cơ sở giáo dục đạt chuẩn quốc gia, xác định mức độ tự chủ làm căn cứ cho chính phủ đầu tư đặt hàng. Trường Cao đẳng Múa Việt Nam cần có các cơ chế khuyến khích đẩy mạnh  và các chế tài đối với hoạt động kiểm định chất lượng giáo dục, tiếp tục được bổ sung và cụ thể hóa để hoàn thiện các văn bản, chỉ thị, kế hoạch Kiểm định chất lượng giáo dục./.

                                                                             ThS.Phạm Thanh Giang

Các tin liên quan