Tin Tức Sự Kiện

QUY CHẾ TỔ CHỨC CUỘC THI TÀI NĂNG HSSV 2018 - 2019

 

    I.Thể lệ:

 1. Cuộc thi

 * Cuộc thi được tổ chức với mục đích “Tìm kiếm tài năng Biểu diễn múa trong HSSV Trường CĐ Múa Việt Nam”.

 * Đây là một sân chơi bổ ích vừa mang tính chuyên nghiệp vừa mang tính động viên, khuyến khích niềm đam mê nghề nghiệp trong mỗi HS-SV.

 * Cuộc thi trải qua 3 Vòng thi được phân theo 2 Bảng (trình độ) với số lượng thí sinh đăng ký không hạn chế.

 2. Thí sinh Tất cả học sinh – sinh viên nam, nữ đang học từ năm thứ 2 tại trường CĐ Múa Việt Nam được tham gia cuộc thi này.

 3. Bảng thí sinh Thí sinh được phân chia theo từng Bảng (trình độ) để đảm bảo tính công bằng của Cuộc thi

Bảng 1: - học sinh năm thứ 2,3,4 hệ đào tạo diễn viên Kịch Múa (6 - 6,5 năm) - học sinh năm thứ 2 hệ đào tạo diễn viên Múa DGDT (2 - 4,5 năm)

Bảng 2: - học sinh năm thứ 5,6 hệ đào tạo diễn viên Kịch Múa (6 - 6,5) - học sinh năm thứ 3,4 hệ đào tạo diễn viên Múa DGDT (4,5 năm)

            - Sinh viên năm 1,2,3 hệ cao đẳng biên đạo – huấn luyện (3 năm)

4. Vòng tuyển sinh

4.1 Vòng Sơ loại (được tổ chức theo từng Bảng):

 - BTC sẽ tuyển chọn các thí sinh theo tiêu chí của cuộc thi thông qua workshop (dân gian đương đại; đương đại và CĐCÂ) và loại trực tiếp sau Bài kiểm tra-TEST do chuyên gia đưa ra.

 - Ở vòng loại này, thí sinh không phải tự chuẩn bị bài thi. Thí sinh được quyền đăng ký tối đa là 2 trong số 3 thể loại múa nêu trên (các Workshop sẽ không trùng thời gian với nhau)

- Sau khi lựa chọn được thí sinh vào vòng Bán kết, BTC sẽ dành tặng tất cả thí sinh một buổi workshop Kỹ thuật biểu diễn và tư vấn chọn thể loại, bài thi cho vòng Bán Kết.

- Cơ cấu Ban giám khảo: 3 thành viên Thời gian dự kiến: 17,18/11/2018 (thứ 7, CN)

 4.2 Vòng Bán kết (được tổ chức theo từng Bảng)

- Mỗi thí sinh tự chuẩn bị cho mình bài thi (không yêu cầu một tác phẩm múa hoàn chỉnh) theo đúng thể loại đăng ký. Thời lượng từ 2-3 phút (+ - 20s), không áp dụng cho thể loại múa CĐCÂ (biến tấu, solo, duo, trio, pas de deux…). (Lưu ý: Từ năm 2017đã không áp dụng cơ chế BTC cung cấp Huấn luyện viên cho thí sinh).

- Cơ cấu Ban giám khảo: 3 thành viên Thời gian dự kiến: 29,30/12/2018 (thứ 7, CN)

4.3 Vòng Chung kết (được tổ chức theo từng Bảng)

     Mỗi thí sinh tự chuẩn bị cho mình bài thi (yêu cầu là một tác phẩm múa hoàn chỉnh) theo đúng thể loại đăng ký. Thời lượng tối đa là 10 phút, tối thiểu là 5 phút (+ - 20s), không áp dụng cho thể loại múa CĐCÂ (biến tấu, solo, duo, trio, pas de deux…). (Lưu ý: Từ năm 2017đã không áp dụng cơ chế BTC cung cấp Huấn luyện viên cho thí sinh).

- Cơ cấu Ban giám khảo: 5 thành viên Thời gian dự kiến: 23,24/3/2019 (thứ 7, CN)

* Thí sinh có số diểm cao nhất từ BGK ở từng Bảng trong vòng Chung kết sẽ là người chiến thắng.

  5. Ban Giám khảo Thành phần Ban Giám Khảo chính thức sẽ được thông báo cụ thể trong từng vòng thi.

  6. Đơn vị tổ chức Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn Trường CĐ Múa Việt Nam

  7. Thủ tục đăng ký Ban Tổ chức cung cấp Bản đăng ký cho thí sinh. Thí sinh được yêu cầu đọc, điền đầy đủ thông tin, ký tên và mang Thẻ HS - SV để xác nhận khóa học, trình độ và đến Nhà hát thực nghiệm và biểu diễn để nộp đăng ký. Hạn đăng ký: từ ngày 08/10/2018 đến hết ngày 31/10/2018 8. Nhà tài trợ Nhà tài trợ Kim cương, Vàng, Bạc, Đồng của Chương trình…….

    II.Những nguyên tắc chung của cuộc thi

1. Thí Sinh cam kết đã đọc, hiểu rõ và chấp nhận mọi nội dung nêu trong Quy Chế này, tự nhận thấy mình có đủ điều kiện về sức khỏe để tham gia vào chương trình và tự chịu mọi trách nhiệm cá nhân về các vấn đề liên quan trong quá trình tham gia.

2. Thí Sinh cam kết sẽ phải tuân theo các điều khoản qui chế của Cuộc thi tài năng HSSV Trường Cao đẳng Múa Việt Nam” được thực hiện bởi Ban tổ chức tại từng thời điểm và phải chấp nhận quyết định cuối cùng của Ban tổ chức.

3. Ban Tổ chức có toàn quyền thay đổi cấu trúc cuộc thi một cách không hạn chế nếu thấy cần thiết bằng cách bổ sung các Vòng tuyển chọn của Cuộc thi hoặc yêu cầu các Thí sinh trình diễn thêm một số tiết mục và (hoặc) thay đổi thời gian thi đã định.

4. Quyết định của BTC và Ban giám khảo ở mỗi vòng thi là quyết định cuối cùng.

5. Ban Tổ chức sẽ không chịu trách nhiệm đối với những Thí sinh không thể dự thi hay không tham gia Cuộc thi vì bất kỳ lý do nào.

6. Thí sinh phải cư xử phù hợp trong mọi tình huống khi tham gia Cuộc thi, phải tuân thủ Quy chế tuyển sinh và tất cả các luật lệ hay các qui định tại địa điểm tổ chức cuộc thi. BTC có quyền yêu cầu bất kỳ Thí sinh nào vi phạm các nguyên tắc hoặc có hành vi không phù hợp ra khỏi Cuộc thi.

7. Thí sinh không được tự ý bỏ cuộc mà không thông qua ý kiến quả Ban Tổ Chức. Trong trường hợp tự ý bỏ cuộc, thí sinh sẽ bị đánh giá vào điểm Rèn luyện của chính khóa.

8. Trong trường hợp có tranh cãi về những vấn đề liên quan đến những họat động hoặc bất kỳ yếu tố nào của Cuộc thi hoặc những nguyên tắc Cuộc thi, thì quyết định của Ban tổ chức là cuối cùng.

    *   GIẢI THƯỞNG CỦA CUỘC THI (áp dụng từ vòng Chung kết, tính theo từng Bảng):

                   TỔNG GIÁ TRỊ: 40.000.000 ĐỒNG

                  - 03 giải Ba, mỗi giải có mức tiền thưởng: 2.000.000đ

                   - 02 giải Nhì, mỗi giải có mức tiền thưởng: 3.000.000đ

                   - 01 giải Nhất, mỗi giải có mức tiền thưởng: 5.000.000đ

          Thí sinh vào vòng Chung kết mà không có giải chính có mức tiền thưởng: 500.000đ

                                                                                                                                                                                                                                          NHÀ HÁT THỰC NGHIỆM VÀ BIỂU DIỄN

                                                                                                                                                                                                                                                                    Giám đốc

                                                                                                                                                                                                                                                                      (đã ký)

                                                                                                                                                                                                                                                            Nguyễn Quỳnh Lan

Các tin liên quan