Thông báo tuyển sinh

Tuyển sinh ngành Diễn viên múa, Bậc Trung cấp - Cao đẳng năm học 2018 – 2019

Tuyển sinh ngành Diễn viên múa, Bậc Trung cấp - Cao đẳng năm học 2018 – 2019

Sơ tuyển: Tuyển sinh trực tiếp tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam từ 7g30 đến 11g30 vào các ngày thứ 7 và Chủ Nhật. Từ ngày 07/4 đến 07/7/2018. Chung tuyển tại các tỉnh Tuyên Quang, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Bình từ ngày 14/7 đến 22/7/2018; Tại Hà Nội từ ngày 01/8 đến 03/8/2018.icoXem thêm