Nghiên cứu - Công nghệ

Bảo vệ thành công đề tài cấp bộ "Phát huy nghệ thuật Múa hội làng người Việt vùng Châu thổ sông Hồng"

            Ngày 27 tháng 4 năm 2916, tại Văn phòng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch, Vụ Khoa học  Công nghệ và Môi trường đã tổ chức nghiệm thu cấp Bộ đề tài nghiên cứu khoa học thuộc nhóm Khoa học xã hội: “ Phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng”  do ThS NGND Vũ Dương Dũng làm Chủ nhiệm đề tài cùng nhóm tác giả thực hiện. Đây là đề tài được Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch giao cho Trường Cao đẳng Múa Việt Nam chủ trì thực hiện từ năm 2014.

            Phát biểu, khai mạc buổi nghiệm thu, Thứ trưởng Vương Duy Biên, Chủ tịch Hội đồng đã nhấn mạnh đến nhiệm vụ công tác nghiên cứu khoa học trong các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và đặc biệt nhấn mạnh đến khối các trường thuộc lĩnh vực văn hoá nghệ thuật. Với Trường Cao đẳng Múa Việt Nam, cần đẩy mạnh hơn nữa công tác nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu, bổ sung thêm nhiều nguồn tài liệu phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành đào tạo.

          Sau khi lắng nghe Chủ nhiệm đề tài, ThS, NGND Vũ Dương Dũng trình bày tóm tắt nội dung đề tài, các phản biện và uỷ viên Hội đồng đã tiến hành nhận xét, đánh giá. Đa số các thành viên Hội đồng đều đánh giá cao về hình thức, bố cục và chất lượng, cũng như giá trị nghiên cứu về mặt khoa học, giá trị về tính ứng dụng của đề tài.

ThS. NGND Vũ Dương Dũng trình bày tóm tắt nội dung đề tài

           NSND Lê Ngọc Cường, nguyên Cục trưởng Cục Nghệ thuật và Biểu diễn,  phản biện 1 phát biểu: “ Tôi đã tham dự và nghiệm thu hàng trăm đề tài cấp Bộ của Bộ Văn hoá, nhưng chưa thấy có đề tài nào bố cục lại chặt chẽ, nội dung rõ ràng, câu từ chuẩn mực, được xem như những bài giảng, sách giáo khoa trong giảng dậy, đề nghị sau khi nghiệm thu, nhóm tác giả chỉnh sửa, bổ sung để có thể in thành sách, sử dụng làm tài liệu học tập, giảng dậy và nghiên cứu đối với chuyên ngành múa”…

         Theo NGND Phùng Hồng Quỳ, Uỷ viên Hội đồng, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Múa Việt Nam nhận xét: “ Đây là một công trình công phu, tỷ mỉ của nhóm tác giả có trình độ chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong nghiên cứu, đã sưu tầm, nghiên cứu sâu, có hệ thống về múa trong hội làng ở các địa phương thuộc vùng châu thổ sông Hồng”…

Các thành viên hội đồng nhận xét đề tài

         Đa số các thành viên hội đồng đều đánh giá cao với những kết quả mà đề tài mang lại bằng các phương pháp nghiên cứu phù hợp. Để đánh giá một cách toàn diện, đầy đủ và chân thực, thực trạng nghệ thuật múa trong hội làng của người Việt vùng châu thổ sông Hồng, nhóm tác giả công trình đã tiến hành công tác điền dã, khảo sát thực tế và điều tra xã hội học nhằm thu thập tư liệu, dữ liệu làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho quá trình nghiên cứu khoa học của công trình.

        Ngoài phần mở đầu, kết luận, kiến nghị, danh mục tài liệu tham khảo và phần phụ lục, công trình được chia làm ba chương: Chương I: Múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng; Chương II: Thực trạng nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng. Đặc biệt trong chương III, Hội đồng khoa học Bộ đánh giá cao cách nhóm tác giả đề xuất các giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật múa trong hội làng người Việt vùng châu thổ sông Hồng.

        Giá trị của đề tài thể hiện ở chỗ đã chứng minh, làm rõ : Bảo tồn di sản văn hoá không chỉ là cất giữ cho khỏi mất tài sản mà ý nghĩa hơn thế rất nhiều đó là bảo tồn là để phát triển, khai thác các giá trị đó tồn tại trong đời sống hiện nay và ngược lại, phát huy các giá trị di sản là để đưa giá trị văn hoá đến với cộng đồng, giúp cộng đồng phát triển kinh tế và đáp ứng cho công tác bảo tồn di sản văn hoá hoàn thiện hơn. Hơn thế nữa, phát huy các giá trị văn hoá trong hội làng phải biết kế thừa có chọn lọc những tinh hoa văn hoá của đời trước để lại, làm cho các giá trị di sản văn hoá thấm sâu, lan toả vào đời sống cộng đồng và xã hội.

       Kết luận của Hội đồng: Công trình đạt chất lượng tốt và nhất trí nghiệm thu với kết quả: Đạt.

Nhóm tác giả chụp ảnh kỷ niệm với các thành viên hội đồng

      Sau khi tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng, nhóm tác giả sẽ chỉnh sửa, bổ sung để công trình được hoàn thiện và đây sẽ là tài liệu quý để phục vụ công tác nghiên cứu, giảng dạy và học tập của thầy và trò nhà trường.

ThS. Hà Trung Thu

Các tin liên quan