Thông báo

Những thay đổi trên thẻ BHYT năm 2018

     Năm 2018, cơ quan Bảo hiểm đã có nhiều thay đổi thông tin trên thẻ BHYT giành cho người tham gia. Những thay đổi cụ thể như sau:

1/ Không ghi thời điểm hết hạn sử dụng:

     Trước đây, trên thẻ BHYT ghi đầy đủ hạn sử dụng của người tham gia, nhưng năm 2018, cơ quan Bảo hiểm chỉ ghi thời gian được cấp, không ghi thời gian hết hạn sử dụng. Do đó, các đơn vị hàng năm chỉ gia hạn thẻ BHYT cho lao động của đơn vị mình, không làm thủ tục cấp mới. Cơ quan Bảo hiểm chỉ cấp thẻ BHYT cho những trường hợp tăng mới.

Trường hợp thẻ BHYT bị rách, hỏng, mất… cơ quan Bảo hiểm sẽ cấp lại cho người tham gia.

2/ Xác định đủ thời gian đủ 5 năm liên tục:

      Người tham gia BHYT 5 năm liên tục sẽ được ghi thời gian trên thẻ để người sử dụng nắm rõ thông tin.

    Theo quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT và quy định tại Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15/11/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật BHYT, người tham gia BHYT sẽ được hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh (KCB) nếu đáp ứng được hai điều kiện sau:

      Thứ nhất: Có thời gian tham gia BHYT từ đủ 5 năm liên tục trở lên tính từ thời điểm người đó tham gia BHYT đến thời điểm đi KCB;

      Thứ hai: Có số tiền cùng chi trả chi phí KCB trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở tính từ thời điểm tham gia BHYT đủ 5 năm liên tục.

3/ Ghi mã số BHXH trên thẻ BHYT:

     Năm 2018, cơ quan Bảo hiểm tiến hành đồng bộ mã số BHXH cho người tham gia. Mã số đó chính là 10 số cuối ghi trên thẻ BHYT của người sử dụng. Việc này tạo điều kiện thuận lợi để người tham gia có thể tra cứu thông tin trên cổng thông tin điện tử của cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

    Người tham gia cần lưu ý giữ gìn thẻ BHYT của mình cẩn thận vì thời hạn sử dụng lâu dài do hàng năm không cấp mới./.

                                                                                           ThS.Lý Thanh Xuân 

Các tin liên quan