Thông báo

Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

THÔNG BÁO
Nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017

Phòng NCKH & Thư viện tổ chức nghiệm thu đề tài NCKH cấp cơ sở năm 2017.

Tên đề tài: “Múa trong nghi lễ tang ma của người Mường ở huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình”.
Chủ nhiệm đề tài: TS.Bạch Mỹ Trinh
Đơn vị: Phòng NCKH & Thư viện
Thời gian: 14h30 ngày 19/10/2017
Địa điểm: Phòng Truyền thống

Kính mời các quí vị quan tâm tới dự!

Các tin liên quan