Đào tạo

Lịch thi hết môn lớp cao đẳng Biên đạo múa K2

 

 

I. Môn Múa Cổ điển Việt Nam 1

1. Thời gian: 10h30’ thứ 6 ngày 16/9/2016

2. Địa điểm: Sân khấu nhà B

II. Môn Múa Dân gian Dân tộc 3

1. Thời gian: 15h00’ thứ 3 ngày 20/9/2016

2. Địa điểm: Sân khấu nhà B