Thông báo

Lịch tham quan các lớp thi chuyển giai đoạn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

PHÒNG ĐÀO TẠO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

LỊCH THAM QUAN

CÁC LỚP THI CHUYỂN GIAI ĐOẠN

     Thực hiện yêu cầu của Ban giám hiệu, Khoa múa Dân tộc, Khoa múa Nước ngoài, Nhà hát Thực nghiệm và Biểu diễn lên kế hoạch báo cáo chương trình thi chuyển giai đoạn của 02 khóa: Khóa 4 DT và Khóa 2 KM.

     Cụ thể như sau:

Thứ

Ngày/tháng

Giờ

Môn

Khóa

Lớp

Sàn tập

 

Thứ 2

 

 

21-Thg5

 

07h00

Múa

Dân gian dân tộc

Khóa 2 KM

3 lớp

SKB

08h30

Múa

Dân gian dân tộc

Khóa 4 DT

3 lớp

SKB

 

Thứ 3

 

 

22-Thg5

 

07h00

Múa

Cổ điển Châu Âu

Khóa 2 KM

Nữ A

SKB

08h30

Múa

Cổ điển Châu Âu

Khóa 2 KM

Nam

SKB

 

Thứ 4

 

 

23-Thg5

 

07h00

Múa

Đương đại

Khóa 2 KM

Nữ B

SKB

07h45

Múa

Cổ điển Việt Nam

Khóa 4 DT

3 lớp

SKB

 

Thứ 5

 

 

24-Thg5

 

10h20

Kĩ thuật biểu diễn

TPM

Khóa 2 KM

Nữ A

SKB

14h30

Kĩ thuật biểu diễn

TPM

Khóa 2 KM

Nữ B + Nam

SKB

15h30

Kĩ thuật biểu diễn

TPM

Khóa 4 DT

3 lớp

SKB

 

     Nguồn: Phòng Đào tạo

Các tin liên quan