Tin Tức Sự Kiện

Lễ công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ quản lý

       Thực hiện quyết định số 1742/QĐ-VHTTDL ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng thuộc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thuộc Bộ VHTTDL; Hướng dẫn số 2141/BVHTTDL-TCCB ngày 21 tháng 5 năm 2018 về việc thực hiện quy trình bổ nhiệm do sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nhiệp thuộc Bộ, tập thể lãnh đạo Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tiến hành sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng, kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lý các đơn vị sau khi sáp nhập.

       Hiện nay, cơ cấu các phòng chức năng chỉ còn 04 phòng:

  1. Phòng Hành chính tổng hợp: Sáp nhập lại từ 03 phòng chức năng cũ (Phòng Tổ chức cán bộ; Phòng Tài vụ và phòng Hành chính tổng hợp và đối ngoại).

  2. Phòng Đào tạo, quản lý khoa học và hợp tác quốc tế: Sáp nhập từ 02 phòng chức năng cũ là Phòng Đào tạo; Phòng Nghiên cứu khoa học và Thư viện và bộ phận đối ngoại thuộc phòng Hành chính, tổng hợp và đối ngoại.

  3. Phòng khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục (thành lập mới).

  4. Phòng Công tác HSSV.

        Sau khi ổn định nhân sự cho 4 phòng chức năng, tập thể lãnh đạo nhà trường đã tiến hành quy trình bổ nhiệm chức danh Phó trưởng phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục và các Phó trưởng phòng của 02 đơn vị mới.

         Như vậy, đội ngũ cán bộ quản lý của 04 phòng chức năng gồm:

    1. Phòng Hành chính tổng hợp:

     - Trưởng phòng: ThS Cao Thị Hồng Minh (Trưởng phòng Tổ chức cán bộ (cũ).

    - Phó trưởng phòng: Cử nhân Nguyễn Hồng Vân (Kế toán trưởng, Trưởng phòng Tài vụ (cũ).

    - Phó trưởng phòng: Cử nhân Tạ Quốc Sử (Trưởng phòng Hành chính tổng hợp và đối ngoại (cũ).

    2. Phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và hợp tác quốc tế:

    - Trưởng phòng: ThS Phạm Thanh Giang (Trưởng phòng Đào tạo (cũ)

    - Phó trưởng phòng: TS Nguyễn Thuý Nga (Trưởng phòng NCKH và Thư viện (cũ)

   - Phó trưởng phòng: ThS Hà Trung Thu ( Phó trưởng phòng NCKH và Thư viện (cũ)

    3. Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục:

    - Phó trưởng phòng (giao phụ trách): ThS Trần Hải Yến.

    4. Phòng Công tác HSSV:

   – Trưởng phòng: ThS Nguyễn Xuân Trường.

      Tập thể lãnh đạo nhà trường đã tổ chức lễ công bố các quyết định bổ nhiệm cán bộ liên quan đến việc sắp xếp, tổ chức lại các phòng chức năng.

TS, NSND Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường trao quyết định

và tặng hoa cho các cán bộ được bổ nhiệm

                                                                                                                                                       Hồng Minh

Các tin liên quan