Giới thiệu

Khoa Văn hoá và Kiến thức cơ bản


ThS. Lê Thị Ánh Tuyết - Trưởng khoa Văn hóa & Kiến thức cơ bản

1. Chức năng:

    Khoa Văn hoá & Kiến thức cơ bản có chức năng tổ chức giảng dạy các bộ môn Văn hoá và kiến thức cơ bản cho HSSV Trường Cao đẳng Múa Việt Nam theo chương trình đào tạo: THCS; THPT và Cao đẳng

 2. Nhiệm vụ 
 
    - Tổ chức, xây dựng và quản lý đội ngũ giảng viên giảng dạy các bộ môn Tự nhiên, Xã hội và các bộ môn cơ bản khác. 
 
    - Xây dựng hệ thống chương trình, giáo trình, giáo án trên cơ sở hệ thống giáo trình chuẩn quốc gia của Bộ GD&ĐT, áp dụng đối với trường năng khiếu, nghệ thuật chuyên biệt (Trường CĐ Múa VN).
 
    - Tổ chức giảng dạy, rèn luyện HSSV; Tổ chức thi Tốt nghiệp các môn văn hoá và các môn thi tốt nghiệp khác theo quy định của Bộ GD & ĐT.
 
    - Tham gia đề tài NCKH, viết sáng kiến kinh nghiệm, cải tiến phương pháp giảng dạy …nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.
 
    - Tham gia các hội đồng về đào tạo, tuyển dụng, tuyển sinh, thi đua…tham mưu, đề xuất xây dựng khoa Văn hoá & KTCB ngày càng lớn mạnh.
 
    - Thực hiện kế hoạch giảng dạy theo quy định chung của Nhà trường; phân công giảng dạy, kết hợp với phòng Đào tạo về chế độ giờ giảng, thỉnh giảng...
 
 
3. Phối hợp với các phòng chức năng và khoa chuyên môn
 
    - Phòng Đào tạo & CTHSSV: Về kế hoạch, chương trình, giáo viên thỉnh giảng, chế độ giờ dạy, vượt giờ…
 
    - Phòng TCCB: Về bổ sung biên chế, hợp đồng giảng dạy, chế độ phụ cấp, chế độ đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn; thi đua khen thưởng…
 
    - Phòng HCTH: Bảo đảm cơ sở vật chất, trang bị đồ dùng giảng dạy và học tập, phục vụ tốt nhất công tác đào tạo.

Các tin liên quan