Giới thiệu

Khoa âm nhạc

 

    CN Nguyễn Thị Kim Hoa - Trưởng khoa Âm nhạc              

2. Nhiệm vụ

    - Chịu trách nhiệm về những vấn đề liên quan đến âm nhạc phục vụ cho mục tiêu đào tạo diễn viên múa của Nhà trường, trong đó có các hệ trung cấp từ 2 đến 7 năm và hệ đào tạo Cao đẳng

    - Tổ giảng dạy lý thuyết: Chịu trách nhiệm giảng dạy và tổ chức thi các môn lý thuyết âm nhạc và ký- xướng âm cho các hệ trung cấp, các môn Lý thuyết âm nhạc ở trình độ cao hơn cho hệ cao đẳng. Biên soạn chương trình, giáo trình, giáo án lý thuyết âm nhạc và ký – xướng âm theo kế hoạch của Bộ và Nhà trường đề ra.

    -  Tổ Piano: Chịu trách nhiệm đệm đàn Piano cho các tiết dạy và thi các môn múa Nước ngoài và múa Sân khấu truyền thống của Nhà trường. Sưu tầm, chọn lọc các tác phẩm âm nhạc, phù hợp với các đối tượng đào tạo, bổ sung việc đệm cho múa.

    - Tổ đàn dân tộc: Chịu trách nhiệm đệm đàn cho các tiết giảng dạy và các cuộc thi múa Dân tộc của nhà trường. Thường xuyên sưu tầm và viết bổ sung các khúc nhạc phù hợp với yêu cầu thực tế đối với từng khoá, từng lớp của mỗi giảng viên dạy múa Dân tộc.

 

Tập thể Giảng viên Khoa Âm nhạc 


3. Mối quan hệ giữa khoa Âm nhạc với các đơn vị khác
 

    Ngoài các mối quan hệ chung giống như tất cả các đơn vị khác trong nhà trường, khoa Âm nhạc có một số mối liên quan như sau: 

    - Phối hợp với Phòng Đào tạo & Công tác HSSV: thống nhất lịch giảng dạy và thi; điều động giảng viên dạy và đệm đàn cho các khoá.

    - Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp: trang bị cơ sở vật chất phục vụ cho giảng dạy âm nhạc, đệm đàn; kinh phí soạn chương trình, giáo trình, in ấn sách và tài liệu liên quan.

    - Cùng với phòng TCCB xây dựng đội ngũ giảng viên, không ngừng nâng cao trình độ, tuyển chọn, bổ sung thành viên mới; công tác thi đua, khen thưởng và các chế độ chính sách.

Các tin liên quan