Đào tạo

Kết quả thi vào lớp 10 Khóa 2 Kịch múa

STT HỌ ĐỆM  TÊN LỚP/ KHOÁ  SBD MÔN THI  TỔNG
 ĐIỂM 
XẾP LOẠI  GHI CHÚ 
Văn  Toán 
1 Hoàng Nhật Lai K2 - KM   13 9.00 10.00 19.00 XS  
2 Lê Thị Linh K3 - KM N/N 15 8.00 10.00 18.00 XS  
3 Hoàng Bích Ngọc K3 - DT N/N 20 9.00 9.00 18.00 XS  
4 Đinh Diệp Chinh K3 - KM NỮ  09 8.00 8.50 16.50 G  
5 Nguyễn Cẩm K2 - KM   26 9.00 7.00 16.00 G  
6 Cao Hương Linh K2 - KM   14 6.50 9.00 15.50 K  
7 Phan Thị Kiều Oanh K3 - KM N/N 22 7.50 8.00 15.50 K  
8 Trần Đăng Hà Thanh K2 - KM 27 7.50 8.00 15.50 K  
9 Lê Thị Kim Anh K2 - KM   02 6.50 8.50 15.00 K  
10 Nguyễn Công Thiệp K3 - KM N/N 29 7.50 7.00 14.50 K  
11 Nguyễn Hoàng Anh K3 - KM N/N 04 6.50 7.50 14.00 K  
12 Nguyễn Mai Anh K2 - KM   05 6.50 7.50 14.00 K  
13 Vũ Hạ Sương K2 - KM   24 8.00 6.00 14.00 K  
14 Hoàng Thị Anh K3 - KM NỮ  25 8.00 6.00 14.00 K  
15 Phan Phương Thảo K4 -KM NỮ A 28 7.00 7.00 14.00 K  
16 Nguyễn Thu An K3 - DT N/N 01 5.00 8.50 13.50 TBK  
17 Phạm Minh Châu K3 - DT N/N 08 5.60 7.00 12.60 TB Trừ 20% môn văn 
18 Hoàng Thị Ngân K4 -KM NỮ A 18 5.50 7.00 12.50 TB  
19 Lê Thanh Thủy K2 - KM   30 5.50 7.00 12.50 TB  
20 Mai Quỳnh Anh K4 -KM NỮ B 03 5.00 7.25 12.25 TB  
21 Hoàng Hà Như Ngọc K2 - KM   21 6.50 5.50 12.00 TB  
22 Lương Thị Đàm Huyên K2 - KM   12 5.00 6.50 11.50 TB  
23 Hoàng Nhật Vy K2 - KM   31 4.50 7.00 11.50 TB  
24 Vũ Ngọc Anh K2 - KM   07 6.00 5.00 11.00 TB  
25 Nguyễn Thu Hiền K3 - KM NỮ  10 2.50 7.25 9.75 VTB Trừ 50% môn văn 
26 Trần Bá Nghĩa K2 - KM  19 6.00 3.50 9.50 VTB  
27 Nguyễn Minh Quân K2 - KM  23 5.00 3.50 8.50  
28 Trần Bảo Anh K3 - DT N/N 06 3.50 3.75 7.25  
29 Trần Quốc Huy K4 -KM N/N 11 4.00 3.00 7.00  
30 Trần Thùy Linh K2 - KM   16 7.00 0.00 7.00  
31 Linh Thị Châu Loan K3 - KM NỮ  17 5.00 1.00 6.00  

 

* HS có kết quả thi vào lớp 10 không đạt liên hệ thầy Việt Hà : 096,557,2285 để làm thủ tục thi lại