Đào tạo

Kết quả thi tốt nghiệp THPT - Đợt 2 - Khóa K1 Kịch múa + K39/6

STT HỌ ĐỆM  TÊN LỚP/ KHOÁ  SBD  MÔN THI   TỔNG
 ĐIỂM 
XẾP LOẠI  GHI CHÚ 
VĂN  SỬ ĐỊA 
1 Nguyễn Tố Linh K39/6 05 8.5 9.0 9.5 27.0 XS  
2 Vũ Vũ Anh K2 - KM  18 8.5 9.5 8.5 26.5 g  
3 Phạm Phương Anh K2 - KM   16 8.5 8.0 9.0 25.5 g  
4 Trương Thị Bích Hạnh K1 - KM 22 9.0 9.5 7.0 25.5 g  
5 Đỗ Minh Anh K1 - KM 15 8.0 8.5 8.5 25.0 g  
6 Nguyễn Thanh Ngân K2 - KM   32 8.5 6.0 8.5 23.0 k  
7 Lê Hoàng Phương Linh K39/6 04 7.0 7.5 8.0 22.5 k  
8 Nguyễn Linh Giang K39/6 03 7.0 7.0 8.0 22.0 k  
9 Nguyễn Đức Hiếu K2 - KM  25 8.0 6.0 8.0 22.0 k  
10 Nguyễn Thị Thu Hường K1 - KM 26 7.0 6.0 9.0 22.0 k  
11 Nguyễn Phương Linh K1 - KM 30 7.0 6.0 8.5 21.5 k  
12 Hoàng Phạm Hải Yến K39/6 11 7.0 6.5 7.5 21.0 k  
13 Vi Thị Hằng K2 - KM   12 6.5 5.5 8.5 20.5 tbk  
14 Vũ Bảo Ngọc K38/6 33 6.0 7.0 6.5 19.5 tbk Thi lại lần 2 (Văn,Sử,Địa)
15 Lê Huyền Trang K39/6 09 7.0 5.0 6.5 18.5 tb  
16 Nguyễn Đức Khang K2 - KM  27 5.0 7.0 6.0 18.0 tb  
17 Nguyễn Thị Thùy Trang K1 - KM 36 7.0 4.0 7.0 18.0 tb  
18 Ngô Thu K2 - KM   21 5.0 6.0 6.5 17.5 tb  
19 Nguyễn Trà My K1 - KM 31 6.5 5.0 6.0 17.5 tb  
20 Nguyễn Khánh Linh K1 - KM 29 7.0 5.0 5.0 17.0 tb  
21 Lê Thu Phương K1 - KM 34 6.0 6.0 5.0 17.0 tb  
22 Nguyễn Thị Ánh K39/6 02 5.5 5.0 6.0 16.5 tb  
23 Trần Phương Anh K2 - KM   17 6.0 5.0 5.5 16.5 tb  
24 Vũ Dương Đức K2 - KM  20 6.0 5.5 5.0 16.5 tb  
25 Phạm Liên Anh K39/6 01 6.0 5.0 5.0 16.0 tb  
26 Nguyễn Thị Lài K1 - KM 28 5.0 6.0 5.0 16.0 tb  
27 Vũ Huệ Như K39/6 08 4.5 5.0 6.0 15.5 tb  
28 Nguyễn Việt Thu Trà K2 - KM   13 7.0 3.0 5.5 15.5 tb  
29 Nguyễn Văn Hậu K3 DT NAM 23 5.5 7.0     TB Thi lại lần 1(Văn, Sử) 
30 Nguyễn Thị Thu Hiền K3 DT NỮ B 24 5.5 6.5     TB Thi lại lần 1 (Văn, Sử )
31 Nguyễn Văn Thạch K3 DT N/N 35 5.0 6.0     TB Thi lại lần 1(Văn, Sử)
32 Nguyễn Hoài Anh K3 DT NỮ A 19   5.5     TB Thi lại lần 1 (Sử)
33 Nguyễn T.Hoàng Ngọc K39/6 07 5.0 4.0 5.0 14.0  
34 Dương Ngọc Anh K2 - KM  14 4.0 1.5 3.0 8.5  
35 Nguyễn Thị Kiều Trinh K39/6 10 3.0 3.5 1.5 8.0