Đào tạo

Kết quả thi tốt nghiệp chính trị quốc gia đợt 2 - Khóa K1 Kịch múa + K39/6

STT HỌ ĐỆM TÊN LỚP/ KHOÁ  SBD ĐIỂM  XẾP LOẠI  GHI CHÚ 
1 Lê Huyền Trang K39/6 09 9.00 XS  
2 Trương Thị Bích Hạnh K1 - KM 21 9.00 XS  
3 Nguyễn Đức Hiếu K2 - KM  23 9.00 XS  
4 Nguyễn Thị Thu Hường K1 - KM 24 9.00 XS  
5 Nguyễn Linh Giang K39/6 03 8.00 G  
6 Lê Hoàng Phương Linh K39/6 04 8.00 G  
7 Nguyễn Tố Linh K39/6 05 7.50 K  
8 Nguyễn Việt Thu Trà K2 - KM   13 7.00 K  
9 Đỗ Minh Anh K1 - KM 15 7.00 K  
10 Vũ Vũ Anh K2 - KM  18 7.00 K  
11 Hoàng Phạm Hải Yến K39/6 11 6.50 TBK  
12 Trần Phương Anh K2 - KM   17 6.50 TBK  
13 Nguyễn Thanh Ngân K2 - KM   30 6.50 TBK  
14 Phạm Liên Anh K39/6 01 6.00 TB  
15 Nguyễn Thị Ánh K39/6 02 6.00 TB  
16 Vũ Huệ Như K39/6 08 6.00 TB  
17 Vi Thị Hằng K2 - KM   12 6.00 TB  
18 Ngô Thu K2 - KM   20 6.00 TB  
19 Nguyễn Thị Hoàng Ngọc K39/6 07 5.50 TB  
20 Nguyễn Thị Kiều Trinh K39/6 10 5.00 TB  
21 Dương Ngọc Anh K2 - KM  14 5.00 TB  
22 Phạm Phương Anh K2 - KM   16 5.00 TB  
23 Vũ Dương Đức K2 - KM  19 5.00 TB  
24 Nguyễn Thị Thu Hiền K3 DT NỮ B 22 5.00 TB Thi lại lần 1
25 Nguyễn Đức Khang K2 - KM  25 5.00 TB  
26 Nguyễn Thị Lài K1 - KM 26 5.00 TB  
27 Nguyễn Thị Thùy Trang K1 - KM 33 5.00 TB  
28 Nguyễn Phương Linh K1 - KM 28 4.50  
29 Trần Thị Ánh Tuyết K3 DT NỮ B 32 4.50 Thi lại lần 1
30 Lê Thu Phương K1 - KM 31 4.00  
31 Nguyễn Khánh Linh K1 - KM 27 3.50  
32 Nguyễn Trà My K1 - KM 29 3.00