Tuyển sinh

Kết quả thi chung tuyển trung cấp chính quy ngành diễn viên múa khóa 40 (hệ đào tạo 6 năm)- năm 2016

 

1. Lớp Nữ

Điểm chuẩn năng khiếu: 35.3

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Đỗ Nhật Linh

013

22/11/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

37.4

12.5

Trúng tuyển

2

Nguyễn Ngọc Lan Nhi

059

13/11/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

37.2

13.0

Trúng tuyển

3

Nguyễn Như Quỳnh

206

23/2/2004

Nữ

Kinh

Thanh Hóa

6

37.0

14.0

Trúng tuyển

4

Trịnh Diệu Linh

012

15/12/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

36.8

13.5

Trúng tuyển

5

Mai Phương Chi

017

15/4/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

36.7

15.0

Trúng tuyển

6

Nguyễn Thị Trà My

020

3/6/2004

Nữ

Kinh

Nghệ An

6

36.6

14.0

Trúng tuyển

7

Nguyễn Hà Anh

241

21/7/2004

Nữ

Kinh

Hải Phòng

6

36.5

14.0

Trúng tuyển

8

Lại Mai Anh

042

21/3/2004

Nữ

Kinh

Quảng Ninh

6

36.4

15.0

Trúng tuyển

9

Vũ Khánh Băng

002

26/4/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

36.4

14.0

Trúng tuyển

10

Hoàng Nhã Uyên

072

9/1/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

35.9

14.0

Trúng tuyển

11

Nguyễn Minh Thư

007

21/6/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

35.3

15.5

Trúng tuyển

12

Đỗ Thị Thu Hiền

014

11/5/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

35.6

7.0

Vớt Trúng tuyển

13

Nguyễn Vũ Linh Chi

023

30/9/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

35.1

13.5

Dự bị

14

Lê Thị Minh Tâm

083

8/12/2004

Nữ

Kinh

Thái Nguyên

6

34.2

15.0

Không đạt

15

Nguyễn Quỳnh Anh

004

12/7/2004

Nữ

Kinh

Hà Nội

6

33.9

13.0

Không đạt

 

2. Lớp Nam

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 32.3

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Đỗ Đăng Tiến

010

26/8/2004

Nam

Kinh

Hà Nội

6

33.6

14.0

Trúng tuyển

2

Nguyễn Ngọc Huy

029

23/7/2004

Nam

Kinh

Thanh Hóa

6

32.3

13.5

Trúng tuyển

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

          đã ký                                                                                                                         đã ký

   Phạm Thanh Giang                                                                                                Nguyễn Văn Quang

Các tin liên quan