Tuyển sinh

Kết quả thi chung tuyển trung cấp chính quy - ngành diễn viên múa khóa 4 (hệ đào tạo 2 năm) - năm 2016

1. Lớp nữ

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 36.0

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Hà Ngọc Anh

331

27/3/1992

Nữ

Mường

Thanh Hóa

Đã TNĐH

37.0

15.0

Trúng  tuyển

2

Đào Thị Anh

271

27/09/1996

Nữ

Nùng

Tuyên Quang

12

36.3

14.0

Trúng  tuyển

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

330

30/8/1995

Nữ

Kinh

Hà Nội

12

36.3

13.2

Trúng  tuyển

4

Vũ Huyền Trang

204

17/03/1998

Nữ

Kinh

Tuyên Quang

12

36.2

12.0

Trúng  tuyển

5

Hoàng Thị Thu Trang

321

16/6/1998

Nữ

Kinh

Vĩnh Phúc

12

36.0

14.0

Trúng  tuyển

6

Lưu Nguyên Nhung

361

6/4/1995

Nữ

Kinh

Hải Phòng

12

35.3

15.0

Không đạt


2. Lớp Nam

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 34.2

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Vũ Ngọc Lam

250

28/05/1998

Nam

Cao lan

Tuyên Quang

12

34.2

18.0

Trúng  tuyển

2

Liễu Văn Thành

349

11/8/1995

Nam

Nùng

Lạng Sơn

12

31.2

14.2

Không đạt

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

          đã ký                                                                                                                         đã ký

   Phạm Thanh Giang                                                                                                Nguyễn Văn Quang