Tuyển sinh

Kết quả thi chung tuyển trung cấp chính quy - ngành diễn viên múa khóa 4 (hệ đào tạo 2 năm) - năm 2016

1. Lớp nữ

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 36.0

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Hà Ngọc Anh

331

27/3/1992

Nữ

Mường

Thanh Hóa

Đã TNĐH

37.0

15.0

Trúng  tuyển

2

Đào Thị Anh

271

27/09/1996

Nữ

Nùng

Tuyên Quang

12

36.3

14.0

Trúng  tuyển

3

Nguyễn Thị Bích Ngọc

330

30/8/1995

Nữ

Kinh

Hà Nội

12

36.3

13.2

Trúng  tuyển

4

Vũ Huyền Trang

204

17/03/1998

Nữ

Kinh

Tuyên Quang

12

36.2

12.0

Trúng  tuyển

5

Hoàng Thị Thu Trang

321

16/6/1998

Nữ

Kinh

Vĩnh Phúc

12

36.0

14.0

Trúng  tuyển

6

Lưu Nguyên Nhung

361

6/4/1995

Nữ

Kinh

Hải Phòng

12

35.3

15.0

Không đạt


2. Lớp Nam

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 34.2

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Vũ Ngọc Lam

250

28/05/1998

Nam

Cao lan

Tuyên Quang

12

34.2

18.0

Trúng  tuyển

2

Liễu Văn Thành

349

11/8/1995

Nam

Nùng

Lạng Sơn

12

31.2

14.2

Không đạt

 

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

          đã ký                                                                                                                         đã ký

   Phạm Thanh Giang                                                                                                Nguyễn Văn Quang

Các tin liên quan