Tuyển sinh

Kết quả thi chung tuyển CĐLT chính quy - ngành diễn viên múa khóa 5 (hệ đào tạo 6.5 năm) - năm 2016

1. Lớp Nữ

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 35.4

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Nguyễn Thị Hồng Nhung

095

25/12/2003

Nữ

Kinh

Quảng Ninh

7

37.3

14.8

Trúng tuyển

2

Mai Kim Chi

191

16/5/2003

Nữ

Kinh

Thanh Hóa

7

37.0

10.0

Trúng tuyển

3

Phan Thu Phương

040

3/8/2002

Nữ

Kinh

Hà Nội

8

36.9

14.5

Trúng tuyển

4

Trịnh Khánh Linh

231

16/11/2003

Nữ

Kinh

Thanh Hóa

7

36.5

14.0

Trúng tuyển

5

Trần Thu Ngân

027

2/11/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

36.4

13.0

Trúng tuyển

6

Trần Nguyễn Vân Tiên

030

24/9/2002

Nữ

Kinh

Hà Nội

8

36.3

11.0

Trúng tuyển

7

Nguyễn Hiền Thu Đồng

018

9/11/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

36.2

14.5

Trúng tuyển

8

Chu Thị Duyên

022

2/9/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

36.2

13.0

Trúng tuyển

9

Đỗ Thị Phương Hà

028

23/1/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

36.0

14.0

Trúng tuyển

10

Chu Quỳnh Giang

098

25/7/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

36.0

12.0

Trúng tuyển

11

Đặng Thúy Hường

078

22/4/2002

Nữ

Kinh

Tuyên Quang

8

35.4

14.0

Trúng tuyển

12

Vũ Hương Thảo

076

25/10/2003

Nữ

Kinh

Tuyên Quang

7

34.6

8.5

Dự bị

13

Chu Tố Uyên

032

26/2/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

34.2

7.0

Trúng tuyển Hệ B

14

Bùi Thị Minh Châu

011

12/9/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

34.0

14.5

Không đạt

15

Trương Thùy Linh

015

8/9/2002

Nữ

Kinh

Hà Nội

8

34.0

14.5

Không đạt

16

Phạm Tú Anh

003

3/8/2002

Nữ

Kinh

Hà Nội

8

33.5

12.2

Không đạt

17

Nguyễn Lan Anh

019

2/4/2001

Nữ

Kinh

Vĩnh Phúc

8

33.4

12.5

Không đạt

18

Đào Thị Khánh Hạ

033

2/10/2000

Nữ

Kinh

Bắc Ninh

8

33.3

9.7

Không đạt

19

Lưu Khánh Linh

039

27/9/2002

Nữ

Kinh

Hà Nội

8

33.1

12.7

Không đạt

20

Phạm Ngọc Lan

006

27/9/2003

Nữ

Kinh

Hà Nội

7

33.1

11.5

Không đạt

 

2. Lớp Nam

Điểm chuẩn năng khiếu múa: 32.7

Điểm chuẩn năng khiếu âm nhạc: 8.0

 

TT

Họ và tên

SBD

Ngày sinh

Giới tính

Dân tộc

Khu vực

VH
hết lớp

Điểm thi năng khiếu

Kết quả

Múa

Âm nhạc

1

Nguyễn Quang Hoàng

055

21/7/2003

Nam

Kinh

Hà Nội

7

34.1

13.5

Trúng tuyển

2

Tào Anh Vũ

227

26/10/2003

Nam

Kinh

Thanh Hóa

7

33.8

13.0

Trúng tuyển

3

Lý Thành Hiếu

008

20/1/2002

Nam

Kinh

Hà Nội

8

32.7

15.5

Trúng tuyển

4

Nguyễn Công Cảnh

038

7/2/2002

Nam

Kinh

Hà Nội

8

32.7

11.5

Trúng tuyển

5

Nguyễn Quang Tuấn Anh

051

2/3/2003

Nam

Kinh

Hà Nội

7

30.6

11.0

Không đạt

 

THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG                                                                               CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

          đã ký                                                                                                                         đã ký

   Phạm Thanh Giang                                                                                                Nguyễn Văn Quang

Các tin liên quan