Tuyển sinh

KẾT QUẢ ĐIỂM THI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM                                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

         HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

                            KẾT QUẢ ĐIỂM THI CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2018

                                                                                                                                                                                                                                                                                    Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018       

          Ngành: Biên đạo múa         Mã ngành: 51210243                    Điểm chuẩn: 14.5

 

 

 

TT

 

 

 

Họ và tên

 

 

 

SBD

 

 

 

Ngày sinh

 

 

Giới tính

 

 

Dân tộc

 

 

 

Hộ khẩu

 

 

Đối tượng

 

 

Khu vực

Điểm

 

 

Tổng điểm

 

 

 

Kết quả

 

 

 

Ghi chú

 

Ngữ Văn (Xét tuyển)

 

Chuyê n   ngành (Hệ số 2)

 

 

Ưu tiên (Hệ số 1)

1

Hồ Nhật

Phòng

10

04/11/1995

Nam

Kinh

Trà Bồng - Quảng Ngãi

 

KV2

Đạt

8.8

0.50

18.1

Trúng tuyển

 

2

Trần Hồng

Vân

06

23/09/1995

Nữ

Kinh

Thanh Xuân - Hà Nội

 

KV3

Đạt

8.7

0.0

17.4

Trúng tuyển

 

3

Chử Quỳnh

Anh

12

09/12/1996

Nữ

Kinh

Hoàn Kiếm - Hà Nội

 

KV3

Đạt

8.3

0.0

16.6

Trúng tuyển

 

4

Phạm Thị

Hoa

17

19/03/1994

Nữ

Kinh

Hà Đông - Hà Nội

 

KV3

Đạt

8.0

0.0

16.0

Trúng tuyển

 

5

Phan Lê

Hiếu

01

08/06/1993

Nam

Kinh

TX. Thái Hòa - Nghệ An

 

KV2

Đạt

7.7

0.50

15.9

Trúng tuyển

 

6

Nguyễn Huyền

My

15

25/12/1995

Nữ

Kinh

Hà Đông - Hà Nội

 

KV3

Đạt

7.7

0.0

15.4

Trúng tuyển

 

7

Lê Hải

Phượng

18

13/06/1982

Nữ

Kinh

Hà Đông - Hà Nội

06

KV3

Đạt

6.8

1.0

14.6

Trúng tuyển

 

8

Hoàng Quang

Đức

07

27/02/1996

Nam

Kinh

Đồng Hới - Quảng Bình

 

KV2

Đạt

7.0

0.50

14.5

Trúng tuyển

 

9

Đinh Thị Thúy

Nga

05

05/02/2000

Nữ

Kinh

Bắc Từ Liêm - Hà Nội

 

KV3

Đạt

6.5

0.0

13.0

Không đạt

 

10

Phan Thanh

Thảo

04

08/09/1996

Nữ

Kinh

Hà Đông - Hà Nội

 

KV3

Đạt

5.8

0.0

11.6

Không đạt

 

11

Nguyễn Anh

Tuấn

13

06/12/1996

Nam

Kinh

Kinh Môn - Hải Dương

 

KV2

Đạt

5.5

0.50

11.5

Không đạt

 

12

Hoàng Thị

Thu

14

05/04/1983

Nữ

Kinh

Chương Mỹ - Hà Nội

 

KV2

Đạt

5.5

0.50

11.5

Không đạt

 

13

Quan Thị

Tấm

03

09/06/1991

Nữ

Kinh

Chiêm Hóa - Tuyên Quang

 

KV1

Đạt

4.5

0.75

9.8

Không đạt

 

 

 

               Danh sách gồm có 13 thí sinh trong đó gồm có 08 thí sinh trúng tuyển

 

 

                                                                                                      CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG

 

                                                                                                       ( Đã ký)

 

                                                                                                       Nguyễn Văn Quang

 

 

Các tin liên quan