Thông báo

Kế hoạch thi chung tuyển năm 2016

I. BẬC CAO ĐẲNG CHÍNH QUI  NGÀNH BIÊN ĐẠO MÚA.

Thứ Sáu, ngày 22/07/2016 từ 8h00 đến 16h30 các thí sinh tới phòng Tài vụ đóng tiền lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi chung tuyển, lệ phí khám sức khỏe.

Thời gian thi:          - Buổi sáng từ 08g00 - 11g45, Buổi chiều từ 14g00 - 17g00. (thí sinh có mặt trước 30 phút để làm thủ tục Chung tuyển)

                               - Ngày 25/07/2016.

Địa điểm thi:            Khu nhà C (phòng C1, C2, C3)

        Cụ thể như sau:

1. Buổi sáng từ 08g00 - 11g45: Tuyển  sinh Cao đẳng chính qui ngành Biên đạo múa.

2. Buổi chiều từ 14g00 - 17g00:  Tuyển  sinh Cao đẳng chính qui ngành Biên đạo múa dành cho thí sinh tự do.

II. BẬC CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG VÀ TRUNG CẤP CHÍNH QUI NGÀNH DIỄN VIÊN MÚA.

Thứ Ba, ngày 02/08/2016 từ 8h00 đến 16h30 các thí sinh tới phòng Tài vụ đóng tiền lệ phí đăng ký dự thi, lệ phí thi chung tuyển, lệ phí khám sức khỏe.

Thời gian thi:          - Buổi sáng từ 07g30 - 11g45, Buổi chiều từ 14g00 - 17g00. (thí sinh có mặt trước 30 phút để làm thủ tục Chung tuyển)

                                - Ngày 03,04,05/08/2016.

Địa điểm thi:            Khu nhà C (phòng C1, C2, C3)

        Cụ thể như sau:

1. Thứ Tư, ngày 03/08/2016: Tuyển  sinh Cao đẳng liên thông chính qui hệ Kịch múa 6.5 năm và Trung cấp chính qui hệ Kịch múa 6 năm ngành Diễn viên múa.

2. Thứ Năm, ngày  04/08/2016: Tuyển  sinh Cao đẳng liên thông chính qui hệ Dân tộc  4.5 năm và Trung cấp chính qui hệ Dân tộc 2 năm ngành Diễn viên múa.

3. Thứ Sáu, ngày 05/08/2016:  Tuyển  sinh Cao đẳng liên thông chính qui và Trung cấp chính qui ngành Diễn viên múa dành cho thí sinh tự do.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG MÚA VIỆT NAM

Các tin liên quan