Tin Tức Sự Kiện

Tập huấn "Quy định thi hành chương VII và chương VIII điều lệ về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng"

Thực hiện sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Giấy triệu tập số 01 – GTT/ĐUK ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; vào 8h30 ngày 24 tháng 10 năm 2016 tại Trường Đại học Công nghệ Giao thông vận tải Hà Nội đã diễn ra buổi tổ chức quán triệt, tập huấn “Quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng”. icoXem thêm

Nghiên cứu - Công nghệ

Hội thảo định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đến năm 2021 và Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Ngày 29 và 30/09/2016 tại Thành phố Huế, Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường - Bộ VHTT&DL tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý cho Dự thảo Định hướng hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ đến năm 2021 và Dự thảo Quy chế ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước của Bộ VHTT&DL. icoXem thêm

Nghệ thuật múa

Nhu cầu phát triển và phương hướng bảo tồn múa dân gian dân tộc

Múa dân gian là hình thái múa phổ biến của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, do dân chúng sáng tạo và được lưu truyền từ đời này qua đời khác. Múa dân gian được sử dụng rộng rãi trong sinh hoạt văn hóa của các dân tộc, tiêu biểu cho bản sắc văn hoá của từng cộng đồng và là cơ sở để phát triển các hình thái múa khác. icoXem thêm