Tin Tức Sự Kiện

Hội thảo Quốc gia “Đổi mới công tác Đào tạo, Bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở địa phương”

   Sáng ngày 15 tháng 06 năm 2018, tại Hội trường lớn, trường Đại học Thủ đô Hà Nội, số 98, Dương Quảng Hàm, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội đã diễn ra hội thảo quốc gia “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới, các chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở các địa phương”.

    Nhận thấy tầm quan trọng của Hội thảo cũng như chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của nhà trường có liên quan chặt chẽ tới nội dung của Hội thảo quốc gia này, trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã cử 05 giảng viên tham gia hội thảo để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm: ThS Lê Thị Ánh Tuyết, ThS Phạm Thị Hồng Hạnh, ThS Cao Thị Phương Nhung, ThS Trần Hải Yến, ThS Trịnh Thị Hồng Hạnh.     

   Hội thảo được lắng nghe lần lượt 07 bản báo cáo là những nghiên cứu, tâm huyết của các GS.TS, PGS.TS, TS - những nhà khoa học, nhà quản lý giáo dục có nhiều năm kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục, xây dựng các chương trình giáo dục phổ thông. Các báo cáo gồm: Báo cáo 1: “Chương trình giáo dục phổ thông mới và yêu cầu đào tạo giáo viên” Tác giả: GS.TS. Nguyễn Minh Thuyết (Tổng chủ biên chương trình GDPT mới); Báo cáo 2: “Phát triển chương trình đào tạo giáo viên định hướng năng lực giáo dục tích hợp ở trường phổ thông trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0” Tác giả: GS.TS. Đinh Quang Báo, PGS.TS. Vũ Quốc Chung, ThS. Nguyễn Thị Kim Oanh (Viện NCSP – Trường Đại học Sư phạm Hà Nội); Báo cáo 3: “Chương trình giáo dục phổ thông mới và vấn đề đổi mới đào tạo ở trường sư phạm” Tác giả: PGS.TS. Lê Thời Tân, ThS. Lê Thị Hiền (Trường Đại học Thủ đô Hà Nội); Báo cáo 4: “Một số vấn đề về đội ngũ giáo viên cốt cán trong công tác bồi dưỡng giáo viên đáp ứng yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới” Tác giả: TS. Nguyễn Hữu Độ (Thứ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo); Báo cáo 5: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đáp ứng chương trình giáo dục phổ thông mới chuẩn nghề nghiệp và nhu cầu sử dụng lao động ở thành phố Cần thơ” Tác giả: TS. Hồ Thanh Tâm, TS. Lê Văn Sơn (Trường Cao đẳng Cần Thơ); Báo cáo 6: “Đào tạo giáo viên ở Phần Lan và định hướng vận dụng ở Việt Nam” Tác giả: PGS. TS Bùi Minh Đức (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2); Báo cáo 7: “Một số nét cơ bản về chương trình môn KHTN trong chương trình giáo dục mới” Tác giả: GS.TS. Đỗ Đức Thái (Trường Đại học Sư phạm Hà Nội).

   Hội thảo diễn ra thành công tốt đẹp. Các đại biểu tham dự hội thảo đều tâm đắc với các báo báo được trình bày. Đổi mới chương trình giáo dục phổ thông trong giai đoạn hiện nay ở nước ta là một vấn đề cấp bách, cần thiết, đòi hỏi sự quan tâm, chung tay của toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, một yếu tố quan trọng để sự nghiệp đổi mới thành công là đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên phải có trình độ chuyên môn vững vàng, có năng lực, kỹ năng nghề nghiệp tốt, phương pháp giảng dạy khoa học, mới mẻ, kết hợp truyền thống với hiện đại để giờ học đạt hiệu quả cao. Thông qua hội thảo, các đại biểu cũng nhận thức sâu sắc hơn vai trò, nhiệm vụ của các trường sư phạm là phải thực hiện sứ mệnh đào tạo ra những người thày đủ đức – tài đáp ứng được với chương trình đổi mới toàn diện giáo dục phổ thông nước ta trong thời gian tới, để giáo dục – đào tạo nước nhà tiến kịp với nền giáo dục – đào tạo các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới./.

                                                        Tin và ảnh: Cao Thị Phương Nhung

 

Các tin liên quan