Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị Tổng kết công tác đào tạo ngành Văn hóa nghệ thuật, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2012-2017, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

        Từ ngày 4-7/10 /2018 tại thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác đào tạo của ngành giai đoạn 2012-2017 và triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019.

       Hội nghị được sự chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch : TS Đặng Thị Bích Liên Ts Nguyễn Hồng Minh . Tổng cục trưởng tổng cục Giáo dục nghề nghiệp PGS,Ts Nguyễn Thị Kim Phụng . Vụ trưởng vụ đại học- Bộ Giáo dục và Đào tạo Ts Lê Thị Thu Hiền. Vụ trưởng vụ Đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Ts Nguyễn Tất Thắng – Phó chủ nhiệm UBVHGD Thanh niên, Thiếu niên, nhi đồng Quốc hội.

         Thứ trưởng Đặng Thị Bích Liên phát biểu khai mạc và chỉ đạo nội dung hội nghị tổng kết công tác đào tạo trong giai đoạn 201-2017. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể thao và Du lịch giai đoạn 2018-2023. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

          PGS,TS Nguyễn Anh Tuấn Vụ phó vụ đào tạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thay mặt BTC đã đọc toàn văn Báo cáo Tổng kết công tác đào tạo giai đoạn 2012-2017. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác đào tạo của ngành giai đoạn 2018-2023, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018-2019.

          PGS,TS Bùi Quang Hải Vụ phó vụ đào tạo Bộ VH,TTDL đọc báo cáo công tác triển khai các đề án nâng cấp các trường cao đẳng và đại học, các dự án đào tạo tài năng được xây dựng trong 5 năm qua. Báo cáo tổng kết công tác đào tạo giai đoạn và một số bài tham luận của các đại biểu tham dự tập trung đánh giá thực trạng về công tác đào tạo của ngành đưa ra những ưu điểm, nguyên nhân của ưu điểm, những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế. Những khó khăn và vướng mắc của các cơ sở đào tạo văn hóa, thể thao và du lịch. Phần thứ ba trong báo cáo đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm về công tác đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thao và du lịch giai đoạn 2018-2023. Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học 2018-2019. Chủ đề của năm học đã được xác định: Chất lượng, kỷ cương, sáng tạo và hội nhập.

      Nhiệm vụ trọng tâm của năm học 2018-2019:

    - Triển khai tốt công tác năm học 2018-2019 theo chủ đề nêu trên

   - Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 2919/CT-BGDĐT ngày 10/8/2018 Của bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2018-2019 của ngành Giáo dục.

   - Triển khai các Đề án Chính phủ, Đề án cấp Bộ hiệu quả theo kế hoạch, lộ trình đã đề ra.

  - Tiếp tục thực hiện tốt các Thông báo Kết luận số 4152/TB-VP ngày 02/10/2017 tại Hội nghị về Đào tạo do Bộ VHTTDL tổ chức ngày 15/09/2017 tại Hải Phòng.

     Hội nghị xác định được các nhiệm vụ, các nội dung cụ thể, các nhóm giải pháp chủ yếu như sau:

   - Nâng cao năng lực lãnh đạo của cán bộ quản lý các cơ sở đào tạo, năng lực và phương pháp giảng dạy của giảng viên, giáo viên.

   - Sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho cơ sở vật chất, trang thiết bị

  - Tăng cường công tác khảo thí, kiểm định và đánh giá chất lượng giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp.

        Để ghi nhận thành tích trong công tác đào tạo của ngành giai đoạn 2012-2017 Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tặng bằng khen và giấy khen cho các cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm qua. Cá nhân Ts.NSND Nguyễn Văn Quang hiệu trưởng nhà trường tập thể Trường Cao đẳng Múa Việt Nam được nhận Bằng khen của Lãnh đạo Bộ VHTTDL vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo giai đoạn 2012-2017.

TS.NSND Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng nhà trường nhận Bằng khen của Lãnh đạo Bộ VHTTDL vì có thành tích xuất sắc trong công tác đào tạo giai đoạn 2012-2017. 

                                                                                                          Ths Phạm Thanh Giang

                                                                            - Trưởng phòng Đào tạo, Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế

Các tin liên quan