Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính sự nghiệp trực thuộc Bộ Văn Hóa Thể Thao và DuLịch năm 2018

   Ngày 28/3/2018 được sự chỉ đạo của Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, Vụ Kế Hoạch Tài Chính đã tổ chức lớp tập huấn về công tác quản lý tài chính, tài sản công tại các đơn vị hành chính , sự nghiệp trực thuộc Bộ diễn ra tại thành phố Huế. Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 28 đến ngày 30/3/2018. Tham dự hội nghị có: Đ/c Nguyễn Ngọc Thiện  - Bộ trưởng Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch, cùng các lãnh đạo và các cán bộ đại diện cho các đơn vị trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch.

Đại diện trường Cao đẳng Múa Việt Nam tham dự Hội nghị

     Hội nghị năm nay tập trung nghiên cứu và thảo luận các nội dung gồm có 4 chuyên đề chính:

Chuyên đề 1:  Các nội dung về quản lý ngân sách nhà nước theo luật ngân sách nhà nước năm 2015 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chuyên đề 2: Các nội dung về quản lý tài sản công theo luật quản lý sử dụng tài sản công năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Chuyên đề 3: Phổ biến và hướng dẫn thực hiện thông tư 107/TT-BTC ngày 10/10/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn chế độ kế toán hành chính sự nghiệp.

Chuyên đề 4: Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật về thuế. Hướng dẫn báo cáo, kê khai thuế và tính chi phí hợp lý hợp lệ tại các đơn vị (VAT, TNDN, TNCN).

     Buổi tập huấn đã tạo điều kiện cho các cán bộ làm công tác kế toán kịp thời nắm bắt, cập nhật những thay đổi về chính sách liên quan để phục vụ tốt hơn cho công tác kế toán và nắm bắt những công việc sẽ triển khai trong thời gian tới. Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi, giải đáp những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, từ đó vận dụng vào thực tế chuyên môn để thực hiện công việc một cách hiệu quả nhất./.

                                                                                           Nguyễn Thùy Linh

Các tin liên quan