Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị quán triệt nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và Học tập chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

     Thực hiện kế hoạch số 32-KH/ĐUK ngày 12/12/2016 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, ngày 03/01/2017 Đảng uỷ trường Cao đẳng Múa tổ chức Hội nghị về việc quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương 4 (khóa XII) và học tập Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

      Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư Đảng uỷ Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh mục đích của Hội nghị nhằm giúp các đồng chí cấp ủy chi bộ chỉ đạo xây dựng nội dung, kế hoạch hành động thông qua Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, phong cách Hồ Chí Minh.

       Tại hội nghị, 102 cán bộ, đảng viên, giảng viên nhà trường đã được quán triệt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 về “Tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế; Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 05/11/2016 về “Thực hiện có hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”; Kết luận số 09-KL/TW ngày 19/10/2016 về “Tình hình kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước năm 2016; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2017”; Chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

     Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư đề nghị các đồng chí cán bộ, đảng viên, giảng viên tham gia nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết đều phải viết thu hoạch cá nhân. Với tinh thần khẩn trương và nghiêm túc, mỗi cá nhân phải có kế hoạch hành động cụ thể, thực hiện Nghị quyết phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao; thể hiện tinh thần quyết tâm, đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm./.

Ths. Trần Hải Yến

Các tin liên quan