Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị quán triệt, tập huấn qui định 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật Đảng viên vi phạm

     Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội và Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy Hà Nội, Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Vào 8h30 ngày 30/5/2018 tại Hội trường tầng 3 nhà 2C, Cơ quan Đảng ủy Khối, Số 219, đường Trần Phú, Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, tập huấn Qui định 102 – QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lí kỉ luật đảng viên vi phạm.

     Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội. Đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối. Đồng chí Phạm Huy Giáp - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy. Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối. Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các trường. Các đồng chí Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nôi. Trong đó Đảng ủy trường Cao đẳng  Múa Việt Nam cử 02 Đồng chí trong Ban Kiểm tra Giám sát tham dự lớp học.

     Buổi tập huấn do Đồng chí Phạm Huy Giáp - Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Thành ủy thực hiện. Nội dung tập huấn Quán triệt Quy định 102 - QĐ/TW ngày 15/11/2017 của Ban Chấp hành Trung ương về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm và Hướng dẫn số 04 - HD/UBKTTW ngày 22/3/2018 của Uỷ ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số Điều trong Qui định số 102 - QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm. Qui định 102 có nhiều điểm mới được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn. Qui định 102 giữ nguyên 5 chương nhưng tăng thêm một điều thành 37 điều. Đó là điều 5 - Quy định về thời hiệu xử lý kỉ luật đảng viên. Mỗi điều có bổ sung, sửa đổi với trọng tâm là cụ thể hóa những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ đã được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4  khóa 12. Qui định này có tính giáo dục, phòng ngừa, nhắc nhở cán bộ đảng viên thực hiện đúng. Đây là quy định hết sức cần thiết, làm căn cứ xử lý đảng viên vi phạm.

          Đảng uỷ trường Cao Đẳng Múa với tinh thần trách nhiệm sẽ đẩy mạnh tuyên truyền về công tác kiểm tra, giám sát nói chung, việc thực hiện Quy định 102 nói riêng để mỗi cán bộ, đảng viên biết, hiểu đúng, thực hiện đúng. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện của đảng viên, góp phần phòng ngừa vi phạm của đảng viên.

                                                         Tin và ảnh:  Lê Thị Ánh Tuyết

Các tin liên quan