Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018

    Ngày 23 tháng 3 năm 2018, Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2018 khối thi đua các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, diễn ra tại Trường Cao đẳng Mĩ thuật trang trí Đồng Nai.

    Đến dự hội nghị có:

- Đồng chí Phùng Huy Cẩn: Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng.

- Đồng chí Lê Thị Thu Hiền: Vụ trưởng Vụ Đào tạo

- Cùng đại diện 14 trường trong khối:

1/ Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng -  Khối trưởng.

2/ Trường Cao đẳng Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai - Khối phó.

3/ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Lạt.

4/ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.

5/ Trường Cao đẳng Du lịch Cần Thơ.

6/ Trường Cao đẳng Du lịch Vũng Tàu.

7/ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Tây Bắc.

8/ Trường Cao đẳng Du lịch Huế.

9/ Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Việt Bắc.

10/ Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội.

11/ Trường Cao đẳng Du lịch Đà Nẵng.

12/ Trường Cao đẳng Du lịch Nha Trang.

13/ Trường Trung cấp Múa thành phố Hồ Chí Minh

14/ Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kĩ Việt Nam.

* Đoàn Chủ tịch điều hành hội nghị gồm có:

1/ Đồng chí: Phùng Huy Cẩn - Vụ trưởng Vụ Thi đua Khen thưởng.

2/ Đồng chí: Lê Thị Thu Hiền - Vụ trưởng Vụ Đào tạo.

            3/ Đồng chí: Phạm Văn Long - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Du lịch Hải Phòng, đại diện Khối trưởng.

            4/ Đồng chí: Trần Đình Quả - Hiệu trưởng Trường Mỹ thuật Trang trí Đồng Nai, đại diện Khối phó.

   Hội nghị sôi nổi tranh luận tham gia góp ý xây dựng vào “Dự thảo quy định hoạt động và bình xét thi đua khối các trường Cao đẳng, Trung cấp trực thuộc Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch”, trong đó vấn đề được quan tâm nhất là Nội dung và thang điểm thi đuagồm 4 tiêu chí:

- Tiêu chí 1: Thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao  (675 điểm)

- Tiêu chí 2: Thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và tham gia các hoạt động xã hội (100 điểm)

- Tiêu chí 3: Xây dựng Đảng, Chính quyền, Đoàn thể trong sạch, vững mạnh (100 điểm).

- Tiêu chí 4: Tổ chức, thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng (50 điểm).

Tổng điểm tối đa 4 tiêu chí là: 925 điểm

Tổng điểm thưởng là: 75 điểm

         Và thang điểm thi đua là:

- Đơn vị đạt loại xuất sắc : từ 930 điểm trở lên

- Đơn vị loại tốt               : từ 830 đến 929 điểm

- Đơn vị loại khá              : từ 700 đến 829 điểm

- Đơn vị loại trung bình   : từ 500 đến 699 điểm

     Ngoài thang điểm cộng còn có thang điểm trừ.

     Sau thời gian làm việc sôi nổi, nghiêm túc và hiệu quả, hội nghị đã thống nhất và lãnh đạo của 14 trường đã cùng kí vào bảng “Ký kết giao ước thi đua năm 2018”. Tại Hội nghị có 11/14 trường đăng ký cờ thi đua của Chính phủ, trong đó có Trường Cao đẳng Múa Việt Nam./.

ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

Các tin liên quan