Tin Tức Sự Kiện

Hội nghị bỏ phiếu tín nhiệm đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

     Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Căn cứ công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 và công văn số 4428/BVHTTDL-TĐKT ngày 01/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017. Chiều ngày 03/01/2017, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức Hội nghị toàn thể công chức, viên chức, người lao động bỏ phiếu tín nhiệm đối với 02 nhà giáo: NGƯT Trịnh Quốc Minh - Nguyên Trưởng Phòng Đào tạo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và nhà giáo Lê Hải Minh - Trưởng Khoa Biên đạo và Huấn luyện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.
    Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng, các đồng chí Phó Hiệu trưởng và cán bộ, viên chức, người lao động của trường. Tại Hội nghị, đồng chí Cao Thị Hồng Minh - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ đã tóm tắt các tiêu chuẩn xét danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; đồng thời đối chiếu tiêu chuẩn của hai nhà giáo với tiêu chuẩn của Nghị định. Sau khi toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động đã nắm bắt được những tiêu chuẩn của nghị định và thành tích của hai nhà giáo, Hội nghị tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm.
    Kết quả NGƯT Trịnh Quốc Minh đạt 91,08% số phiếu tín nhiệm; nhà giáo Lê Hải Minh đạt 85,14% số phiếu tín nhiệm. Cả hai nhà giáo đều đủ tiêu chuẩn về số phiếu tín nhiệm và được đưa vào danh sách xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 của Trường Cao đẳng Múa Việt Nam.
       Cuộc họp kết thúc hồi 15h45’ ngày 03/01/2017 với kết quả tốt đẹp./.  

                                                                   Trần Thu Thủy 

Các tin liên quan