Thông báo

Hội Nghệ sĩ múa Việt Nam triệu tập thí sinh tham gia Cuộc thi Tác phẩm múa chuyên nghiệp các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất – 2016

GIY TRIU TP

Hi Nghệ sĩ múa Vit Nam triu tp thí sinh tham gia Cuc thi Tác phm múa chuyên nghip các dân tc thiu sVit Nam ln thứ nht – 2016 và trân trng thông báo lch làm vic chi tiết như sau:

 

Ngày

Gi

Ni dung

Đa đim

26/11

Từ 14h00

Đón thí sinh các đa phương về dự thi (gm cả din viên thể hin tác phm)

ĐT liên hệ:

Đ/c Hương  (0946.229.660)

          Đ/c Hng (0986.941.242)

Nhà khách La Thành

218 Đi Cn hoc 226 Vn Phúc, Ba Đình, Hà Ni

 

17h00

Hp BTC vi thí sinh – Rút thăm bui thi, phân gichy sân khu…

Hi Nghệ sĩ múa Vit Nam - 66 Nguyn Văn Huyên, Cu Giy, Hà Ni

27/11

Từ 7h00

Chy các tiết mc d thi (cả ngày). Bui sáng dành cho thí sinh thi ti 27/11; Bui chiu cho thí sinh thi sáng 28/11

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

8 Hunh Thúc Kháng, Ba Đình, Hà Ni

 

20h00

Khai mc Cuc thi và thi bui thứ nht

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

28/11

7h00

Chy các tiết mc dự thi (nếu còn)

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

 

9h30

Thi bui thứ hai

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

 

T

14g30

Chy các tiết mc chương trình Bế mc

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

 

20g00

Bế mc và trao gii thưng

Trung tâm Nghệ thut Âu Cơ

29/11

Bui sáng

Thí sinh các đa phương trả phòng và ra v

Nhà khách La Thành

 

       Đề nghị thí sinh thc hin nghiêm túc lch làm vic và các yêu cu ca Ban tổ chức.

                                                                                HỘI NGHỆ SĨ MÚA VIỆT NAM

                                                                                                CHỦ TỊCH

                                                                                                   (Đã ký)

                                                                                         NSND Chu Thúy Quỳnh                                                 

Các tin liên quan