Thông báo

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017

    Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”; Căn cứ công văn số 3332/BGDĐT-TĐKT ngày 07/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo v/v triển khai xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017 và công văn số 4428/BVHTTDL-TĐKT ngày 01/11/2016 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch v/v hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 14 năm 2017. Căn cứ kết quả bỏ phiếu tín nhiệm ngày 03/01/2017 đối với các nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 14 năm 2017. Vào hồi 13h 00’ ngày 13/02/2017, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tổ chức cuộc họp Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT đối với 02 nhà giáo: NGƯT Trịnh Quốc Minh - Nguyên Trưởng Phòng Đào tạo đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân” và nhà giáo Lê Hải Minh - Trưởng Khoa Biên đạo và Huấn luyện đề nghị xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Ưu tú”.
    Tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Văn Quang - Hiệu trưởng - Chủ tịch Hội đồng, 02 đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng và 10 đồng chí ủy viên trong Hội đồng. Tại cuộc họp, thư ký đọc Quyết định thành lập Hội đồng, tiếp đó, đồng chí Cao Thị Hồng Minh - Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ - Ủy viên thường trực lên tóm tắt các tiêu chuẩn xét danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” theo Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10/3/2015 của Chính phủ; đồng thời đối chiếu tiêu chuẩn của hai nhà giáo với tiêu chuẩn của Nghị định. Hội đồng phân tích chi tiết từng thành tích của mỗi nhà giáo đối chiếu với tiêu chuẩn theo quy định. Sau khi xem xét kĩ từng trường hợp, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu kín.
    Kết quả NGƯT Trịnh Quốc Minh đạt 92,30% số phiếu bầu; nhà giáo Lê Hải Minh đạt 84,61% số phiếu bầu. Như vậy, NGƯT Trịnh Quốc Minh đủ điều kiện để gửi hồ sơ lên Hội đồng Bộ VHTTDL xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”.
    Cuộc họp kết thúc vào 14h30’ ngày 13/02/2017./.

    
                                                                    Trần Thu Thủy

Các tin liên quan