Tin Tức Sự Kiện

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng

    Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, Trường Cao đẳng Múa Việt Nam đã tiến hành Hội nghị: Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

    Hội nghị được triển khai vào chiều ngày 16 tháng 01 năm 2018 với sự có mặt của các đồng chí trong Đảng bộ, Ban giám hiệu Nhà trường cùng toàn thể các đồng chí đảng viên Trường Cao đẳng Múa Việt Nam. Toàn thể hội nghị đã lắng nghe PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ - Báo cáo viên Trung ương, Chủ nhiệm chương trình nghiên cứu hệ thống chính trị thành phố Hà Nội, tuyên truyền nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng.

    Phát biểu khai mạc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quang - Bí thư Đảng bộ, Hiệu trường Nhà trường đã nhấn mạnh: Nghị quyết của Đảng phải được học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai rộng rãi đến từng cán bộ, công chức viên chức và người lao động. Các đồng chí Bí thư chi bộ là trưởng các bộ phận phải phổ biến Nghị quyết của Đảng đến toàn bộ nhân viên của mình…

    Trong suốt thời gian diễn ra Hội nghị, PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ đã trao đổi xoay quanh nội dung của các Nghị quyết về: "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả"; Nghị quyết về "tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập";

    Bên cạnh đó PGS. TS Nguyễn Chí Mỳ còn đề cập đến Nghị quyết về "tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới"; Nghị quyết về "công tác dân số trong tình hình mới".

   Nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, khóa XII của Đảng được Báo cáo viên phân tích và giải thích rất rõ ràng đến từng các đồng chí đảng viên trong nhà trường. Hội nghị được thảo luận công khai, dân chủ để mỗi đảng viên nắm bắt được chủ trương, chính sách của Đảng.

   Đảng bộ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam luôn được công nhận là Đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Toàn thể các đồng chí đảng viên trong nhà trường luôn ý thức được vai trò trách nhiệm của mình, luôn thể hiện sự quyết tâm và tinh thần đổi mới, sáng tạo trong công việc và luôn hoàn thành tốt công việc được giao./.                                       

                                                             ThS. Lý Thị Thanh Xuân

Các tin liên quan