Tin Tức Sự Kiện

Học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị trung ương 6, khóa XII

    Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/ĐUK ngày 28/11/2017 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối, vào sáng ngày 15/12/2017 tại Hội trường tầng 1 nhà A1, Trường Đại học Hà Nội, đã tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt Đảng bộ Khối về học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII của Đảng.

     Tham dự hội nghị có sự hiện diện của đồng chí Vũ Tuấn Dũng - Bí thư Đảng ủy Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội; đồng chí Trần Anh Tuấn - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối; PGS.TS Nguyễn Viết Thông - Ủy viên thường trực, Tổng Thư kí Hội đồng Lí luận Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối; Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy các trường; các đồng chí Chủ nhiệm, ủy viên Ủy ban Kiểm tra các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó, Đảng ủy Trường Cao đẳng  Múa Việt Nam cử 03 đồng chí tham dự lớp học, gồm:

- Đồng chí Vũ Dương Dũng: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó hiệu trưởng, Trưởng Ban Kiểm tra giám sát.

- Đồng chí Đặng Thanh Tâm: Ủy viên Đảng ủy, Phó hiệu trưởng.

- Đồng chí Lê Thị Ánh Tuyết: Ủy viên Ban Kiểm tra giám sát.

     Nội dung buổi học nhấn mạnh việc học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện 04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Khóa XII được PGS.TS Nguyễn Viết Thông, Ủy viên thường trực, Tổng Thư kí Hội đồng Lí luận Trung ương báo cáo thành những chuyên đề:

1. Một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị thu gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức quản lí, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị vì sự nghiệp công lập.

3. Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe trong tình hình mới.

4. Công tác dân số trong tình hình mới.

     04 Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến những vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đai hội XII của Đảng đề ra. Đảng uỷ Trường Cao đẳng Múa Việt Nam với tinh thần trách nhiệm và yêu cầu của nhiệm vụ chính trị, liên hệ với tình hình cụ thể của nhà trường để xây dựng chương trình kế hoạch hành động, đề ra biện pháp, xây dựng lộ trình, phân công trách nhiệm, quyết tâm nỗ lực đưa Nghị quyết vào cuộc sống./.

                                                         Tin và ảnh:  Lê Thị Ánh Tuyết 

Các tin liên quan