Nghiên cứu khoa học

Danh sách Sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở

TT

Tác giả

Đơn vị

Tên SKKN

Năm thực hiện

1

ThS.Đỗ Thị Thu Hằng

Khoa Múa DT

Giảng dạy theo chuyên đề đối với bộ môn phương pháp huấn luyện múa Dân gian dân tộc

2012

2

ThS.Bùi Thu Hồng

Khoa Múa NN

Rèn luyện độ ổn định cân bằng trong múa Cổ điển châu Âu

2012

3

ThS.Nguyễn Xuân Trường

Phòng

NCKH&TV

Ứng dụng CNTT - hiện đại hoá Thư viện Trường CĐ Múa VN

2012

4

Đoàn Thị Thanh Vân

Khoa

Âm nhạc

Giảng dạy môn Ký – Xướng âm

2012

5

Trần Thị Thái Phan

Khoa VH

Một số biện pháp giảm tải trong giờ học Văn học Sử ở hệ THPT

2012

6

Lê Thị Ánh Tuyết

Khoa VH

Ứng dụng phương pháp dạy học theo quan điểm phát triển năng lực của học sinh…

2012

7

Trịnh Thị Hồng Hạnh

Khoa VH

Một số phương pháp dạy học tích cực đối với văn bản nhật dụng trong trường THCS …

2012

8

Phạm Thị Hồng Hạnh

Khoa VH

Chùm bài tập hướng dẫn học sinh vận dụng tính chất tam giác cân và tam giác vuông vào bài tập hình học lớp 7

2012

9

Vũ Thị Hoàng Ngân

Khoa VH

Một số phương pháp áp dụng có hiệu quả trong giảng dạy mục “Getting started & Listen and read”

2012

10

Đặng Thị Hương Lan

Khoa VH

Phân tích sự đơn giản trong các phương pháp giảng dạy động từ khuyết thiếu của tiếng Anh

2012

11

Trần Hải Yến

Khoa VH

Đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng phát triển năng lực

2012

12

Đào Hương Thuỷ

Khoa VH

Một số kinh nghiệm dạy quy đồng mẫu thức

2012

13

Đỗ Thị Phương Thảo

 

Khoa VH

Hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập điện

2012

14

Đinh Thị Thu Hà

Khoa VH

Phương pháp giải các bài toán liên quan đến quy luật di truyền của Menđen

2012

15

Lê Thị Ánh Tuyết

Khoa VH

Xây dựng kiến thức cho tiết học 13 bài 12: Những thành tựu chủ yếu và ý nghĩa lịch sử của cách mạng khoa học – kỹ thuật (bằng liên hệ thực tiễn)

2013

16

Trần Hải Yến

Khoa VH

Hỗ trợ và bồi dưỡng kiến thức tin học để giảng viên xây dựng cách tính điểm văn hóa

2013

17

Nguyễn Thị Pha

 

Khoa VH

Các thủ pháp dạy kỹ năng nghe nhằm nâng cao khả năng giao tiếp cho học sinh Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2013

18

Hoàng Thị Kim Dung

Khoa VH

Kinh nghiệm ra đề và sử dụng đề văn nghị luận xã hội

2013

19

Đặng Thị Hương Lan

Khoa VH

Một số kinh nghiệm dạy kỹ năng nghe cho học sinh khối phổ thông trung học Trường Cao đẳng múa Việt Nam

2013

20

ThS.Bùi Thu Hồng

Khoa Múa

NN

Rèn luyện đội mềm dẻo trong Múa Cổ điển Châu Âu

2015

21

ThS.Lê Thị Ánh Tuyết

Khoa VH

Sử dụng dạy học tích hợp liên môn bài 20: “Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc (1953-1954)” tiết 1 lớp 12 –PTTH

2016

22

Nguyễn Thị Pha

Khoa VH

Một số kỹ năng học từ vựng cho học sinh trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2016

23

ThS. Phạm Thị Hồng Hạnh

Khoa VH

Chùm bài tập có nhiều cách giải (chương II – hình 7)

2016

24

ThS.Trịnh Thị Hồng Hạnh

Khoa VH

Vận dụng qui trình bài học trong mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) vào việc dạy học đọc hiểu văn bản nhật dụng ở lớp 7

2016

25

ThS.Hoàng Thị Kim Dung

Khoa VH

Vận dụng kiến thức về văn hóa Dân tộc giảng dạy bài “Các đặc trưng và chức năng cơ bản của văn hóa”

2016

26

ThS. Đỗ Thị Phương Thảo

Khoa VH

Sử dụng dạy học tích hợp, liên môn bài 19: “Sử dụng an toàn và tiết kiệm điện lớp 9”

2016

27

ThS.Đào Hương Thủy

Khoa VH

Bài 3. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh-cạnh-cạnh

2016

28

Đinh Thu Hà

Khoa VH

Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Sinh học ở trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2016

29

Nguyễn Thị Hạnh          

 

Khoa VH

Hướng dẫn sử dụng Atlat phần Địa Lí tự nhiên cho học sinh lớp 12 - trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2016

30

ThS.Trần Hải Yến         

 

Phòng ĐT

Cách khắc phục một số lỗi thường gặp trong Microsoft word 2003

2016

31

Đặng Thanh Tâm 

 

BGH

Các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý cơ sở vật chất tại trường CĐMVN

2016

32

Nguyễn T. Lan Phương

Phòng Tài vụ

Ứng dụng công nghệ thông tin trong công việc quản lý thu – chi (kế toán quỹ) tại Trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2016

33

ThS.Trần Thị Bích Lan

Phòng ĐT

Biện pháp quản lý giờ lên lớp của Giảng viên tại trường Cao đẳng Múa Việt Nam

2016

34

ThS.Nguyễn Quỳnh Lan

Trung Tâm ĐT &BD

Sự cần thiết đưa bộ môn ép dẻo – nhào lộn vào chương trình đào tạo diễn viên múa chuyên nghiệp

2016