Tin Tức Sự Kiện

DANH SÁCH HSSV VÀO VÒNG CHUNG KẾT CUỘC THI “TIẾNG HÁT HSSV LẦN THỨ VI NĂM 2018”

    

 

  

TT

Họ và Tên

Lớp

1

Nguyễn Diệu Linh

K1 TN Nữ

2

Tốp ca K3 KM Nữ

K3 KM Nữ

3

Phùng Thị Cẩm Vân

K41/6 Nữ C

4

Đỗ Linh Chi

K5 DT Nữ A

5

Nguyễn Mai Lộc

K6 DT Nữ B

6

Đỗ Hoàng Yến

K5 DT Nữ B

7

Nguyễn Thạch Thảo

K5 DT Nữ B

8

Ngô Thị Chinh

K3 BĐM

9

Nguyễn Bích Hằng

K4 KM Nữ B

10

Nguyễn Lê Bảo Anh

K4 KM Nữ A

11

Võ Lê Hiền Nhi

K5 DT Nữ A

12

Lê Văn Cường

Lê Thị Hậu

K13 Nam

K6 DT Nữ A

13

Hoàng Quang Đức

K5 BĐ

14

Hồ Nhật Phòng

K5 BĐ

15

Nguyễn Minh Phượng

K6/2

16

Nguyễn Thị Phương Thảo

K41 Nữ C

 

 

Các tin liên quan